HurDetFunkar

Yesterday is history, tomorrow is a mystery…

Stora tänkare genom historien ligger även de till grund för artificiell intelligens

Några data, bra att ha i kontext

Big Bang: Cirka 13,8 miljarder år sedan. – Jordens ålder: Cirka 4,54 miljarder år.

Vetenskapliga uppskattningar om människans ursprung går långt tillbaka, cirka 200 000 till 300 000 år sedan. Enligt traditionell biblisk kronologi, som Biskop Usshers beräkning, skapades Adam och Eva cirka 4004 f.Kr.

Religiösa och andliga tänkare

Religioner och deras centrala figurer

Zoroastrismen: Zoroaster (ca 1800–600 f.Kr.) Beskrivning: Grundare av zoroastrismen i det forntida Persien. Huvudtankar: Dualism och monoteism, med centrala idéer om kampen mellan gott och ont.

Shinto (Ingen specifik grundare, etablerad ca 1000 f.Kr. eller tidigare) Beskrivning: En animistisk religion inhemsk till Japan, starkt bunden till japansk kultur och traditioner. Huvudtankar: Fokuserar på att hedra naturen och förfäderna, med ritualer och ceremonier för att upprätthålla harmoni och renhet.

Hinduismen (Ingen specifik grundare, etablerad ca 1500 f.Kr. eller tidigare) Beskrivning: En av de äldsta religionerna, med en rik mångfald av gudar och filosofiska läror. Huvudtankar: Dharma (plikt/lag), karma (handlingens konsekvens), reinkarnation och moksha (befrielse från återfödelsecykeln).

Judendomen: Abraham och Moses (Abraham ca 2000 f.Kr., Moses ca 1300 f.Kr.) Beskrivning: Abraham anses vara patriarken för judendomen, medan Moses ledde israeliterna ut ur Egypten och mottog de tio budorden. Huvudtankar: Monoteism, följa Guds lagar som de tio budorden och torahen.

Daoismen: Lao Tse (ca 600 f.Kr.) Beskrivning: Författare till ”Tao Te Ching” och grundare av daoismen. Huvudtankar: Spontanitet och balans, att leva i harmoni med Tao (den naturliga ordningen).

Buddhismen: Siddhartha Gautama (Buddha) (ca 563–483 f.Kr.) Beskrivning: Grundare av buddhismen. Huvudtankar: De fyra ädla sanningarna och den åttafaldiga vägen, centrala för buddhistisk praktik och filosofi.

Konfucianismen: Konfucius (ca 551–479 f.Kr.) Beskrivning: Kinesisk filosof vars läror har haft en varaktig inverkan på kinesisk och östasiatisk kultur, etik och samhälle. Huvudtankar: Moral, social harmoni och respekt för tradition, familjeband och hierarkier.

Jainismen: Mahavira (ca 599–527 f.Kr.) Beskrivning: Grundare av jainismen i Indien. Huvudtankar: Icke-våld, asketism och självrannsakan för att uppnå andlig befrielse.

Kristendomen: Jesus Kristus (ca 4 f.Kr. – 30 e.Kr.) Beskrivning: Centralfigur i kristendomen, betraktas av kristna som Guds son och frälsare av mänskligheten. Huvudtankar: Kärlek, förlåtelse, frälsning och evigt liv genom tro på Jesus Christ.

Islam: Profeten Muhammed (ca 570–632 e.Kr.) Beskrivning: Grundare av islam, betraktas av muslimer som den sista profeten som förmedlade Guds ord genom Koranen. Huvudtankar: Monoteism, Koranen som den heliga skriften, fem pelare av islam (trosbekännelsen, bön, allmosor, fasta och pilgrimsfärd).

Sikhismen: Guru Nanak (1469–1539) Beskrivning: Grundare av sikhismen, en religion som uppstod i Punjab-regionen i Indien. Huvudtankar: Monoteism, jämlikhet, rättvisa och social rättvisa.

Förhistorisk tid och antiken

Forntid: Cirka 3000 f.Kr. – 500 e.Kr. Antiken: Cirka 800 f.Kr. – 500 e.Kr. Klassisk Grekisk Period: 500 f.Kr. – 323 f.Kr. Hellenistisk Period: 323 f.Kr. – 31 f.Kr. Romerska Perioden: 31 f.Kr. – 500 e.Kr.

Männsiskor i tidsperioden att fördjupa sig i även om det finns så många fler

Lilith (ca 3000 f.Kr.) – En mytologisk gestalt från forntida Mesopotamisk mytologi och judisk folklore, omnämnd som en nattlig demon och ibland som Adams första fru, enligt vissa traditioner. Hon nämns kortfattat i Jesaja 34:14 i den hebreiska Bibeln.

Enheduanna (ca 2285 f.Kr.) – Den första kända poeten och prästinna i det antika Sumer. Hennes verk är bland de tidigaste bevarade exemplen på namngiven författarskap.

Sappho (ca 630 f.Kr.) – En av de första och mest framstående lyrikerna i västerländsk litteratur, från ön Lesbos. Hon är mest känd för sin poesi som uttrycker passion och kärlek till kvinnor.

Lao Tse (ca 600 f.Kr.) – Traditionellt betraktad som författare till ”Tao Te Ching” och grundaren av daoismen, en filosofi som uppskattar enkelhet och harmoni med naturen.

Themistoklea (ca 600 f.Kr.) – Påstås vara lärare till Pythagoras och en av de första kvinnliga filosoferna som bidrog till utvecklingen av hans matematiska och filosofiska idéer.

Pythagoras (ca 570 f.Kr.) – Mest känd för Pythagoras sats inom matematik, men också för sin inflytelserika filosofiska skola som blandade religion, vetenskap och filosofi.

Herakleitos (ca 535 f.Kr.) – Känd för sin övertygelse att livet är ständigt i förändring och att konflikt är universums grundläggande tillstånd.

Abrotelia (ca 500 f.Kr.) – Lite är känt om henne, men hon är representerad i historiska källor som en del av det tidiga grekiska filosofiska landskapet.

Arignote (ca 500 f.Kr.) – Pythagoreisk filosof, bidrog till bevarandet av Pythagoras läror genom sina skrifter.

Cleobulina (ca 500 f.Kr.) – Känd för sina gåtor, representerar hon den intellektuella aktiviteten hos kvinnor under antiken.

Damo (ca 500 f.Kr.) – Dotter till Pythagoras och ansvarig för att bevara och sprida hans läror.

Myia (ca 500 f.Kr.) – Ännu en framträdande kvinnlig figur i Pythagoras krets, känd för sina skrifter om kvinnors etik och beteende.

Theano (ca 500 f.Kr.) – Ofta omnämnd som Pythagoras hustru, bidrog hon till utvecklingen av numeriska och geometriska teorier.

Aspasia av Miletos (ca 470 f.Kr.) – Partner till Perikles, känd för sitt inflytande i Aten och som en kulturell och filosofisk mentor för Sokrates.

Sokrates (ca 470 f.Kr.) – Hans filosofiska metoder och moraliska frågeställningar har lagt grunden till västerländsk filosofisk tradition.

Democritus (ca 460 f.Kr.) – Känd som ”skrattande filosofen” för sin positiva livssyn och som en tidig förespråkare för atomteorin som förklarar universum.

Platon (ca 428 f.Kr.) – Grundade Akademien, Aten; känd för sina dialoger som fortfarande är centrala inom filosofi och etik.

Aedesia (ca 400 f.Kr.) – En senantik filosof som arbetade inom neoplatonismen, en riktning som influerade kristen och islamisk filosofi.

Arete av Cyrene (ca 400 f.Kr.) – Leder skolan i Cyrene och fortsätter sin faders arbete, känd för att undervisa hundratals studenter.

Asclepigenia (ca 400 f.Kr.) – Lärare i filosofi och mystiska läror i Aten, hjälper till att sprida platoniska idéer under svåra tider.

Axiothea av Phlius (ca 400 f.Kr.) – En av Platons elever vid Akademien, känd för att ha utmanat traditionella könsroller för att studera filosofi.

Diotima av Mantinea (ca 400 f.Kr.) – Mythical or semi-historical figure; presented as a wise woman who influences Socrates in Plato’s ”Symposium”.

Esara (ca 400 f.Kr.) – Mindre känd filosof, omnämnd i skrifter som tillhör Platons akademi.

Perictione I (ca 400 f.Kr.) – Mamma till Platon, ofta nämnd i kontexten av kvinnors bidrag till tidig grekisk filosofi.

Perictione II (ca 400 f.Kr.) – Författade verk om kvinnors roll och moral i samhället, möjligen en del av Platons familj.

Timycha av Sparta (ca 400 f.Kr.) – Känd för sin modiga protest mot tyranni, trots personlig risk, inom pythagoreiska kretsar.

Xanthippe (ca 400 f.Kr.) – Hustru till Sokrates, ofta framställd som temperamentsfull men också som en djup tänkare inom sitt sammanhang.

Aristoteles (ca 384 f.Kr.) – En av de mest inflytelserika av de antika filosoferna, grundade Lyceum, författade verk som täckte en bred spektrum av kunskaper från logik till biologi.

Zhuangzi (ca 369 f.Kr.) – En betydande kinesisk filosof, vars verk erbjuder insikter om natur och frihet, och som betonar det spontana och oberoende.

Hypatia av Alexandria (ca 360 f.Kr.) – Framstående matematiker och filosof i Alexandria, känd för sin lärdom och tragiska död, vilket reflekterar spänningar mellan den antika vetenskapen och den framväxande kristendomen.

Pyrrho (ca 360 f.Kr.) – Grundare av den skeptiska skolan av filosofi, som betonar upphävandet av omdöme för att uppnå mentalt lugn.

Hipparchia (ca 350 f.Kr.) – Kynisk filosof som utmanade sociokulturella normer genom att leva enligt en strikt kynisk livsstil, öppet utmanande traditionella könsmoraler.

Epikuros (ca 341 f.Kr.) – Grundare av Epikurismen, en filosofi som lägger vikt vid enkelhet, vänskap och sökandet efter lycka fri från oro.

Aesara (ca 300 f.Kr.) – Skrev om lagens natur och människans psykologi från en tidig liberal perspektiv.

Batis av Lampsacus (ca 300 f.Kr.) – Lärare i Platonismen, kämpade för att bibehålla filosofiska traditioner under svåra tider.

Lastheneia av Mantinea (ca 300 f.Kr.) – En av Platons kvinnliga elever, bidrog till att bevara och sprida hans läror.

Melissa (ca 300 f.Kr.) – Diskuterade etik och kvinnans moraliska och intellektuella kapacitet inom pythagoreiska sammanhang.

Nicarete (ca 300 f.Kr.) – Grekisk filosof som bidrog till stoisismen och diskuterade dygd och etik.

Phintys (ca 300 f.Kr.) – Pythagoreisk filosof som skrev om kvinnans roll och betydelsen av dygd.

Nagarjuna (ca 150 f.Kr.) – Grundare av den Mahayanska buddhismen, känd för sina skrifter som utforskar tomhetens koncept och mellanvägens filosofi.

Ban Zhao (ca 45 f.Kr.) – En av de första kvinnliga historikerna i Kina, även känd för att förbättra utbildningen för kvinnor.

Medeltiden (500 e.Kr. – 1500 e.Kr.)

Medeltiden sträckte sig över ett millennium präglat av omfattande förändringar i Europa efter Romarrikets fall. Denna period kännetecknas av feodalism, kyrkans ökade inflytande, och viktiga kulturella utvecklingar.

 • Feodalismens uppkomst: Ett system där jord och skydd byttes mot lojalitet och militärt stöd.
 • Korstågen: Militära expeditioner för att återta heliga platser och utvidga kyrkans makt.
 • Svarta döden: En pandemi som dramatiskt minskade Europas befolkning under 1300-talet.
 • Kulturell utveckling: Uppkomsten av universitet och stora litterära verk som markerade början på en övergång till renässansen.

Männsiskor i tidsperioden att fördjupa sig i även om det finns så många fler

Theodora (ca 500–548) – Bysantinsk kejsarinna som spelade en avgörande roll i Justinianus regeringstid. Hon är känd för sina reformer som förbättrade kvinnors rättigheter och sitt starka politiska inflytande.

Khadija bint Khuwaylid (ca 555–619) – Första hustrun till profeten Muhammed, känd för sitt stöd i tidig islamsk historia. Hon var en framgångsrik affärskvinna och en viktig person i spridningen av islam.

Wu Zetian (624–705) – Den enda kvinnliga kejsarinnan i Kinas historia som regerade i sitt eget namn. Hon genomförde många reformer och stödde utvecklingen av kultur och utbildning.

Irene av Aten (ca 752–803) – Bysantinsk kejsarinna som regerade som medkejsare och ensam kejsare. Hon är känd för sitt försvar av ikonodulin och sin politiska skicklighet.

Hrotsvitha av Gandersheim (ca 935–1002) – Tysk nunna och dramatiker, den första kända kvinnliga dramatikern i västvärlden. Hennes verk kombinerade kristna teman med klassiska former.

Avicenna (Ibn Sina) (980–1037) – Persisk filosof och läkare, känd för sina omfattande skrifter inom filosofi och medicin. Hans verk ”Kanon inom medicinen” var en standardtext i århundraden.

Trotula av Salerno (ca 1050–1097) – Italiensk läkare, känd för sitt arbete inom kvinnors hälsa under medeltiden. Hennes verk om gynekologi och obstetrik var banbrytande för sin tid.

Anna Komnene (1083–1153) – Bysantinsk historiker och författare till ”Alexiaden”, en viktig källa om Bysantinska riket och hennes fars, kejsar Alexios I Komnenos, regeringstid.

Hildegard av Bingen (1098–1179) – Tysk abbedissa, filosof, kompositör och mystiker. Hon skrev verk inom teologi, medicin och musik, och är känd för sina visioner och andliga skrifter.

Eleanor av Akvitanien (1122–1204) – Drottning av Frankrike och England, inflytelserik under medeltiden. Hon stödde konst och kultur, och spelade en central roll i korsfarartiden.

Maimonides (Moses ben Maimon) (1138–1204) – Judisk filosof och läkare, en av de mest betydelsefulla judiska tänkarna. Hans verk ”Guide för villrådiga” är en klassiker inom judisk filosofi.

Thomas Aquinas (1225–1274) – Italiensk dominikansk präst och en av den katolska kyrkans mest inflytelserika teologer och filosofer. Hans verk ”Summa Theologica” är en grundsten i katolsk teologi.

Christine de Pizan (ca 1364–ca 1430) – Fransk författare och filosof, en av de första feministiska författarna. Hennes verk ”Staden av kvinnor” är en försvarsskrift för kvinnors rättigheter.

Renässansen (ca 1400–1600)

En kulturell och vetenskaplig väckelseperiod som började i Italien och spred sig över Europa. Den markerade en återupptäckt av klassisk kunskap och vishet från antiken och födde en ny era av konst, vetenskap, och mänskligt tänkande.

 • Humanism: En filosofi som betonade människans potential och värde, vilket ledde till utbildningsreformer och en ny syn på humaniora.
 • Konstnärliga genombrott: Tiden kännetecknas av framstående konstnärer som Leonardo da Vinci, Michelangelo, och Raphael, vars verk utövade djupt inflytande på konstens riktning.
 • Vetenskapliga upptäckter: Vetenskaplig utforskning och frågeställning blomstrade, exemplifierad av figurer som Galileo och Copernicus, som utmanade tidigare uppfattningar om universum.
 • Uppfinningar: Boktryckarkonsten revolutionerade spridningen av kunskap, vilket möjliggjorde snabbare och bredare distribution av böcker och idéer.

Männsiskor i tidsperioden att fördjupa sig i även om det finns så många fler

Erasmus av Rotterdam (1466–1536) – Holländsk humanist, präst och teolog. Han var en ledande figur inom renässanshumanismen och kritiserade kyrkliga missförhållanden i sina skrifter.

Nicolaus Copernicus (1473–1543) – Polsk astronom som formulerade en heliocentrisk modell av universum, vilket revolutionerade vår förståelse av solsystemet.

Mirabai (ca 1498–ca 1547) – Indisk mystisk poet och helgon, känd för sin bhakti (andakt) till Krishna. Hennes poesi är fortfarande älskad och reciterad i Indien.

Galileo Galilei (1564–1642) – taliensk astronom, matematiker och fysiker, central i den vetenskapliga revolutionen. Han förbättrade teleskopet och gjorde viktiga astronomiska observationer.

Upplysningen (ca 1600–1800)

Denna period kännetecknas av en betoning på förnuft, kritiskt tänkande, och skepticism mot tidigare accepterade sanningar och institutioner

 • Förnuftets och vetenskap: Tänkare som Descartes, Locke, och Newton förde fram idéer som betonade logik, empiri och vetenskaplig metod som medel för att förstå världen och människans plats i den.
 • Kritik mot auktoriteter: Upplysningens filosofer kritiserade och ifrågasatte traditionella strukturer, vilket bidrog till växande krav på politiska och sociala reformer.
 • Framväxt av individuella rättigheter: Koncept som individuell frihet och mänskliga rättigheter blev centrala, vilket influerade både den Amerikanska och den Franska revolutionen.
 • Vetenskapliga revolutionen: Vetenskapliga framsteg under denna period förändrade grundläggande uppfattningar om natur och universum, vilket cementerade vetenskapens roll i samhället.

Männsiskor i tidsperioden att fördjupa sig i även om det finns så många fler

Catalina de Erauso (1592–1650) – Spansk nunna och soldat, känd för sina äventyr och självbiografi. Hon klädde sig som man och tjänstgjorde i den spanska armén i Amerika.

René Descartes (1596–1650) – Fransk filosof, matematiker och vetenskapsman, ofta betraktad som den moderna filosofins fader. Hans verk ”Meditationer över första filosofin” är centralt för västerländsk filosofi.

Elisabeth av Bohemia (1618–1680) – Furstinna och filosof, korresponderade med René Descartes och diskuterade frågor om medvetande och substans.

Baruch Spinoza (1632–1677) – Holländsk filosof, känd för sina idéer om panteism och rationalism. Hans verk ”Etik” anses vara ett av de mest inflytelserika filosofiska verken.

John Locke (1632–1704) – Engelsk filosof och ”liberalismens fader”. Hans teorier om samhällskontraktet och naturrätten har haft stort inflytande på modern politisk filosofi.

Isaac Newton (1642–1727) – Engelsk matematiker, fysiker och astronom, en av vetenskapens mest inflytelserika figurer. Hans verk ”Principia Mathematica” lade grunden för klassisk mekanik.

Sor Juana Inés de la Cruz (1648–1695) – Mexikansk nunna, poet och dramatiker, en av de första feministiska författarna i Amerika. Hon försvarade kvinnors rätt till utbildning och intellektuell frihet.

Anna Maria Garthwaite (1690–1763) – Engelsk textildesigner, känd för sina innovativa mönster inom silkestillverkning. Hennes arbete bidrog till att göra Spitalfields till ett centrum för textildesign.

François-Marie Arouet (Voltaire) (1694–1778) – Fransk författare och filosof, känd för sin vassa penna och kritik av kyrkan och franska institutioner. Hans verk ”Candide” är en klassiker inom satirisk litteratur.

Émilie du Châtelet (1706–1749) – Fransk matematiker, fysiker och översättare av Newtons verk. Hon bidrog till att popularisera Newtons idéer i Frankrike genom sin översättning av ”Principia Mathematica”.

David Hume (1711–1776) – Skotsk filosof, historiker och ekonom, känd för sin empiricism och skepticism. Hans verk ”A Treatise of Human Nature” är en grundtext inom modern filosofi.

Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) Schweizisk-fransk filosof och författare, en av upplysningstidens mest inflytelserika tänkare. Hans idéer om naturrätten och samhällskontraktet påverkade den franska revolutionen.

Immanuel Kant (1724–1804) – Tysk filosof, centralgestalt i modern filosofi. Hans verk ”Kritik av det rena förnuftet” revolutionerade tankar om kunskap och moral.

Eleanor Coade (1733–1821) – Engelsk affärskvinna, känd för sin uppfinning av Coade-sten, ett hållbart byggnadsmaterial som användes i många berömda byggnader i Storbritannien.

Cesare Beccaria (1738–1794) – Italiensk upplysningsfilosof, känd för sitt verk ”Om brott och straff” där han argumenterar för humanare behandling av fångar och rättvisare rättssystem.

Jeremy Bentham (1748–1832) – Engelsk filosof och jurist, pionjär inom utilitarismen. Hans idéer om maximalt välbefinnande för flest möjliga människor har påverkat modern etik och politik.

Olympe de Gouges (1748–1793) – Fransk dramatiker och politisk aktivist, författare till ”Deklarationen om kvinnans och medborgarinnans rättigheter”. Hon kämpade för kvinnors rättigheter under den franska revolutionen.

Marie-Anne Paulze Lavoisier (1758–1836) Fransk kemist som arbetade tillsammans med sin make Antoine Lavoisier. Hon spelade en viktig roll i utvecklingen av modern kemi.

Mary Wollstonecraft (1759–1797) – Brittisk författare och feminist, författare till ”Till försvar för kvinnans rättigheter”. Hennes verk är en hörnsten inom feministisk teori.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) – Tysk filosof känd för sin dialektiska metod och sina inflytelserika verk inom filosofi och historia. Hans verk ”Andens fenomenologi” är en av de mest studerade texter i modern filosofi.

Arthur Schopenhauer (1788–1860) – Tysk filosof, känd för sin pessimistiska syn på världen och sin filosofi baserad på viljans primat. Hans verk ”Världen som vilja och föreställning” är ett centralt verk inom existentiell filosofi.

Auguste Comte (1798–1857) – Fransk filosof och sociolog, grundare av positivismen. Han anses vara en av sociologins grundare och hans idéer om vetenskapens roll i samhället har haft stor påverkan.

1800- talet

Beskrivning: 1800-talet var en tid av dramatiska förändringar som formade det moderna samhället genom industriell, vetenskaplig och politisk utveckling. Denna period kännetecknas av den andra fasen av den industriella revolutionen, som spred sig globalt, samt avsevärda sociala förändringar och kolonial expansion.

 • Industriella revolutionen: Fortsatt expansion av industriella kapaciteter, inklusive ångmaskiner, järnvägar och senare elektricitet, vilket förändrade arbets- och livsvillkor.
 • Politiska omvälvningar: Viktiga politiska händelser som Amerikanska inbördeskriget, enandet av Tyskland och Italien, samt avskaffandet av slaveriet i många delar av världen. Kolonial expansion: Europeiska makter intensifierade sin koloniala kontroll, särskilt i Afrika och Asien, vilket ledde till omfattande geopolitiska förändringar.
 • Vetenskapliga framsteg: Betydande vetenskapliga upptäckter, inklusive Darwins evolutionsteori och Mendels arvslagar, som hade långtgående effekter på samhället och vetenskapen.
 • Kulturell utveckling: En blomstrande tid för konst och litteratur, med rörelser som romantiken, realismen och impressionismen, som utmanade tidigare estetiska normer.

Männsiskor i tidsperioden att fördjupa sig i även om det finns så många fler

Mary Anning (1799–1847) – Brittisk fossiljägare och paleontolog, pionjär inom paleontologin. Hennes upptäckter längs Englands Jurassic Coast har bidragit till förståelsen av förhistoriskt liv.

John Stuart Mill (1806–1873) – Engelsk filosof och ekonom, inflytelserik inom politisk teori och ekonomi. Hans verk ”Om friheten” är en klassiker inom liberal politisk filosofi.

Charles Darwin (1809–1882) – Engelsk naturforskare, känd för sin teori om evolution genom naturligt urval. Hans verk ”Om arternas uppkomst” revolutionerade biologin.

Ada Lovelace (1815–1852) – Engelsk matematiker, känd som den första programmeraren. Hennes arbete med Charles Babbages analytiska maskin lade grunden för datavetenskap.

Karl Marx (1818–1883) – Tysk filosof, ekonom och revolutionär socialist, mest känd för sina teorier om kapitalism och socialism. Hans verk ”Kapitalet” har haft stor inverkan på politisk teori och ekonomi.

Florence Nightingale (1820–1910) – Brittisk statistiker och grundare av modern sjuksköterska. Hennes arbete under Krimkriget revolutionerade sjukvården.

Friedrich Engels (1820–1895) – Tysk filosof och socialvetenskapsman, utvecklade den kommunistiska teorin tillsammans med Karl Marx. Hans verk ”Kommunistiska manifestet” är en hörnsten i socialistisk teori.

Matilda Joslyn Gage (1826–1898) – Amerikansk feminist, abolitionist och ledande figur i kvinnors rösträttsrörelse. Hennes arbete har haft stor betydelse för kvinnors rättigheter.

James Clerk Maxwell (1831–1879) – Skotsk fysiker, känd för sina teorier om elektromagnetism. Hans verk ”A Treatise on Electricity and Magnetism” lade grunden för modern fysik.

Friedrich Nietzsche (1844–1900) – Tysk filosof och kulturell kritiker, känd för sina idéer om ”övermänniskan” och kritik av religion och moral. Hans verk ”Så talade Zarathustra” är en klassiker inom existentialism.

Sigmund Freud (1856–1939) – Österrikisk neurolog och psykoanalytiker, grundare av psykoanalysen. Hans verk om det omedvetna och drömtydning har haft stor inverkan på psykologi och kultur.

Edmund Husserl (1859–1938) – Tysk filosof, grundare av fenomenologin. Hans verk ”Idéer till en ren fenomenologi” är centralt inom modern filosofi.

Nettie Stevens (1861–1912) – Amerikansk genetiker som gjorde banbrytande upptäckter om könskromosomer. Hennes forskning bidrog till förståelsen av könsbestämning.

Marie Curie (1867–1934) – Polsk-fransk fysiker och kemist, känd för sin forskning på radioaktivitet. Hon är den enda personen som vunnit Nobelpriset i två olika vetenskaper.

Henrietta Swan Leavitt (1868–1921) – Amerikansk astronom, pionjär inom studier av cepheidvariabler. Hennes arbete lade grunden för att mäta avstånd i rymden.

Rosa Luxemburg (1871–1919) – Polsk-tysk marxistisk teoretiker, filosof och revolutionär socialist. Hennes verk om kapitalism och revolution har haft stor inverkan på socialistisk teori.

1900-talet

Ett århundrade präglat av enorma teknologiska, politiska och kulturella förändringar. En tid då mänskligheten upplevde två världskrig, betydande framsteg inom vetenskap och teknologi, samt en radikal omstrukturering av politiska och sociala system världen över.

 • Två världskrig: Världskrigen formade stora delar av det globala politiska landskapet och hade djupgående effekter på internationella relationer och militär strategi.
 • Kalla kriget: Spänningen mellan USA och Sovjetunionen dominerade global politik efter Andra världskriget och ledde till flera proxykrig samt en omfattande kapprustning, inklusive kärnvapen.
 • Dekolonisering: Ett omfattande avkoloniseringsskede där många nationer i Asien, Afrika och andra delar av världen vann självständighet från europeiska kolonialmakter.
 • Teknologisk revolution: Stora framsteg inom datateknik, rymdforskning (inklusive månlandningen 1969), och medicin, som förändrade många aspekter av det dagliga livet och affärsvärlden.
 • Kulturella förändringar: Århundradet såg framväxten av massmedia, populärkultur, och nya konstnärliga rörelser som modernismen, postmodernismen och digital konst.

Männsiskor i tidsperioden att fördjupa sig i även om det finns så många fler

Bertrand Russell (1872–1970) – Brittisk filosof och logiker, känd för sitt arbete inom analytisk filosofi och logik. Han mottog Nobelpriset i litteratur 1950.

Lise Meitner (1878–1968) – Österrikisk-svensk kärnfysiker, medupptäckare av kärnklyvning. Hon spelade en viktig roll i förståelsen av kärnenergi.

Mileva Marić (1875–1948) – Serbisk fysiker och matematiker, gift med Albert Einstein. Hennes eventuella bidrag till Einsteins tidiga arbeten inom relativitetsteorin och teoretisk fysik diskuteras fortfarande bland forskare.

Albert Einstein (1879–1955) – Tysk-född teoretisk fysiker, känd för sin relativitetsteori. Hans arbete revolutionerade vår förståelse av tid, rum och gravitation.

Huda Shaarawi (1879–1947) – Egyptisk feminist och nationalist som spelade en viktig roll i kvinnorörelsen i Mellanöstern. Hon grundade Egyptian Feminist Union.

Ludwig Wittgenstein (1889–1951) – Österrikisk-brittisk filosof, inflytelserik inom logik och filosofins grunder.

Zora Neale Hurston (1891–1960) – Amerikansk antropolog och författare, en central figur i Harlemrenässansen och känd för sin roman ”Their Eyes Were Watching God”.

Alice Ball (1892–1916) – Amerikansk kemist.

Barbara McClintock (1902–1992) – Amerikansk genetiker och nobelpristagare.

Ayn Rand (1905–1982) – Rysk-amerikansk författare och filosof.

Hannah Arendt (1906–1975) – Tysk-amerikansk politisk teoretiker känd för sina verk om totalitarism.

Maria Goeppert Mayer (1906–1972) – Tysk-amerikansk fysiker och nobelpristagare, känd för sitt arbete med atomkärnans skalmodell.

Rachel Carson (1907–1964) – Amerikansk marinbiolog och författare, vars verk ”Silent Spring” bidrog till den moderna miljörörelsen.

Simone de Beauvoir (1908–1986) – Fransk filosof och författare, känd för sitt inflytelserika feministiska arbete ”Det andra könet”.

Simone Weil (1909–1943) – Fransk filosof och politisk aktivist, känd för sina skrifter om mystik och politik.

Dorothy Hodgkin (1910–1994) – Brittisk kemist och nobelpristagare.

Alan Turing (1912–1954) – Brittisk matematiker och kryptoanalytiker.

Chien-Shiung Wu (1912–1997) – Kinesisk-amerikansk fysiker.

Hedy Lamarr (1914–2000) – Österrikisk-amerikansk skådespelerska och uppfinnare.

Katherine Johnson (1918–2020) – Amerikansk matematiker vars arbete var avgörande för NASA.

Richard Feynman (1918–1988) – Amerikansk teoretisk fysiker känd för sitt arbete inom kvantelektrodynamik och partikelfysik.

Rosalind Franklin (1920–1958) – Brittisk biokemist vars arbete med röntgendiffraktion var avgörande för att upptäcka DNA-strukturen.

Esther Lederberg (1922–2006) – Amerikansk mikrobiolog och genetiker.

Thomas Kuhn (1922–1996) – Amerikansk fysiker och vetenskapsteoretiker, känd för sin bok ”The Structure of Scientific Revolutions”.

Michel Foucault (1926–1984) – Fransk filosof och socialteoretiker, känd för sina studier om makt och sociala institutioner.

Noam Chomsky (1928–) – Amerikansk lingvist, filosof och politisk aktivist, känd för sina teorier om språkets natur och kritik av media och politik.

Vera Rubin (1928–2016) – Amerikansk astronom som gjorde pionjärarbete kring mörk materia.

Jane Goodall (1934–) – Brittisk primatolog, känd för sin forskning om schimpanser.

Mercedes Sosa (1935–2009) – Argentinsk folksångerska, en av de främsta rösterna i den latinamerikanska nya folkmusikrörelsen.

Barbro Lindgren (1937–) – Svensk författare, känd för sina barn- och ungdomsböcker. Hennes verk har ofta en filosofisk och ibland mörk underton, vilket gör dem unika inom barnlitteraturen. Hon har mottagit flera prestigefyllda utmärkelser, inklusive Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA).

Wangari Maathai (1940–2011) – Kenyansk miljöaktivist, grundare av Green Belt Movement och mottagare av Nobels fredspris 2004.

Julia Kristeva (1941–) – Bulgarisk-fransk filosof och psykoanalytiker.

2000-talet, modern tid

Informationens ålder eller digitala åldern, kännetecknas av snabb teknologisk utveckling, globalisering och ökad medvetenhet om globala utmaningar som klimatförändringar och hållbarhet. Det är en period där digital teknik och internet har omformat nästan alla aspekter av mänskligt liv, från kommunikation och media till politik och personliga relationer.

 • Digital revolution: Fortsatt utveckling av internet, sociala medier och mobil teknologi som har förändrat hur människor kommunicerar, arbetar och underhåller sig.
 • Globalisering: En ökad ekonomisk, kulturell och politisk integration som har lett till större samarbete men också konflikter och debatter om global rättvisa och ekonomisk ojämlikhet.
 • Klimatförändringar: Ökad medvetenhet och handling kring miljömässiga frågor, med internationella avtal som Parisavtalet syftande till att bekämpa global uppvärmning.
 • Globala hälsofrågor: Utmaningar som SARS, H1N1, Ebola och COVID-19 pandemin, vilka har haft djupgående effekter på global hälsa, ekonomi och dagligt liv.
 • Teknologiska innovationer: Betydande framsteg inom områden som artificiell intelligens, robotteknik, genredigering och rymdforskning, vilka öppnar nya möjligheter och etiska frågeställningar.

Männsiskor i tidsperioden att fördjupa sig i även om det finns så många fler

Richard Dawkins (1941–) – Brittisk evolutionsbiolog och författare, känd för sitt arbete om genen som evolutionens grundläggande enhet.

Stephen Hawking (1942–2018) – Brittisk teoretisk fysiker känd för sitt arbete om svarta hål och kosmologi.

Jocelyn Bell Burnell (1943–) – Nordirländsk astronom som upptäckte de första radiopulsarna.

Patricia Churchland (1943–) – Kanadensisk-amerikansk filosof, känd för sitt arbete inom neurofilosofi.

Hans Rosling (1948–2017) – Svensk läkare, akademiker och offentlig talare, känd för sitt arbete med att popularisera global hälsostatistik och för att bekämpa missuppfattningar om världens tillstånd. Han grundade stiftelsen Gapminder, som utvecklade verktyget Trendalyzer, vilket gör statistik mer tillgänglig och begriplig. Ken Robinson (1950–2020) – Brittisk författare, talare och internationell rådgivare inom utbildning och kreativitet. Känd för sin starka kritik av det moderna utbildningssystemet och sitt förespråkande för att sätta kreativitet och konst i centrum för utbildning. Hans TED-talk ”Do Schools Kill Creativity?” är ett av de mest sedda TED-föreläsningarna någonsin.

Angela Davis (1944–) – Amerikansk politisk aktivist och författare.

Donna Haraway (1944–) – Amerikansk forskare inom feministisk teori och vetenskapshistoria.

Peter Singer (1946–) – Australisk filosof, känd för sitt arbete inom bioetik och djurrätt.

Martha Nussbaum (1947–) – Amerikansk filosof och professor, känd för sitt arbete inom etik och politisk filosofi.

Slavoj Žižek (1949–) – Slovensk filosof och kulturkritiker, känd för sin analytiska användning av psykoanalys, marxism och kritik av populärkultur.

Edward Witten (1951–) – Amerikansk teoretisk fysiker och ledande forskare inom strängteori.

Vandana Shiva (1952–) – Indisk forskare och miljöaktivist, känd för sitt arbete inom hållbart jordbruk och kritik av globalisering.

Cornel West (1953–) – Amerikansk filosof och civilrättsaktivist.

Amina Mama (1954–) – Forskare inom feminism och postkolonial teori.

Judith Butler (1956–) – Amerikansk filosof och genusvetare, känd för sitt arbete inom könsperformativitet.

Rigoberta Menchú (1959–) – Guatemalansk människorättsaktivist och mottagare av Nobels fredspris 1992.

Anna från Väse (1970–) – Svensk matematiker och AI-entusiast.

Nick Bostrom (1973–) – Svensk filosof vid Oxford University, känd för sitt arbete inom existentiell risk och framtida teknologier.

Fei-Fei Li (1976–) – Kinesisk-amerikansk datorforskare, känd för sitt arbete inom AI.

Yuval Noah Harari (1976–) – Israelisk historiker och författare, känd för sina böcker ”Sapiens”, ”Homo Deus” och ”21 Lessons for the 21st Century”.

Chimamanda Ngozi Adichie (1977–) – Nigeriansk författare och feminist.

Malala Yousafzai (1997–) – Pakistansk aktivist för flickors rätt till utbildning, yngsta mottagaren av Nobels fredspris.

Greta Thunberg (2003–) – Svensk miljöaktivist känd för sin roll i klimatrörelsen.

Nyrenässans genom AI

Den nuvarande utvecklingen inom artificiell intelligens och teknologi kan ses som en ny form av renässans. Precis som renässansen under 1400- och 1500-talen innebar en blomstring av kunskap, konst och vetenskap genom återupptäckten av antikens idéer, kan dagens teknologiska framsteg ses som en revolutionerande era som har potential att radikalt förändra vårt sätt att leva, arbeta och tänka.

Förnyat fokus på innovation och kunskap: Under renässansen var det återupptäckten av antika texter som bidrog till nya sätt att tänka. Idag ser vi hur AI och maskininlärning öppnar upp nya områden av kunskap, från genetik till klimatvetenskap.

Genombrott inom konst och kreativitet: Renässansens konstnärer som Michelangelo och Leonardo da Vinci utforskade mänsklig anatomi och perspektiv för att skapa sina mästerverk. I dag används AI för att skapa ny konst och musik, vilket utmanar våra traditionella synsätt på kreativitet.

Demokratisering av kunskap: Precis som boktryckarkonsten revolutionerade tillgången till böcker och lärande under renässansen, har internet och digitala teknologier gjort information och utbildning tillgänglig för en global publik.

Utmaning av etablerade strukturer: Under renässansen ifrågasattes och förändrades många tidigare accepterade sanningar och samhällsstrukturer, vilket ibland ledde till konflikter men också till betydande social förändring. På liknande sätt ifrågasätter dagens teknologiska framsteg traditionella industrier och yrkesroller, vilket driver både innovation och debatt om etik och policy.

så vad har då ovanstående tänkare med AI att göra?

Ingen har kanse direkt påverkat men AI bygger mänsklighetens samlade tankar. Låt oss ta Ken Robinson som ett exempel. Han har påverkat diskussionen om kreativitet, utbildning och framtidens arbetsmarknad, vilket i sin tur har en stark koppling till utvecklingen och användningen av AI.

Här är några sätt på vilka Ken Robinsons tankar kan ha influerat AI-diskursen:

 1. Betoning på kreativitet: Ken Robinson har alltid betonat vikten av kreativitet i utbildning. Detta har påverkat hur vi ser på AI roll i att främja eller hämma kreativitet. Hans idéer om att skolor behöver uppmuntra snarare än kväva kreativitet har lett till diskussioner om hur AI kan användas som ett verktyg för att stödja kreativt tänkande och innovation.
 2. Utbildningsreformer: Robinson förespråkade utbildningsreformer som anpassar sig till individens talanger och intressen. Detta resonemang har påverkat utvecklingen av AI-driven personanpassad utbildning, där AI används för att skräddarsy läroplaner efter elevers specifika behov och styrkor.
 3. Förändrad arbetsmarknad: I och med Robinsons insisterande på att utbildning ska förbereda studenter för en snabbt föränderlig arbetsmarknad, har AI diskussioner fokuserat på hur utbildningssystemet kan förbereda eleverna för jobb som ännu inte existerar och för en arbetsmarknad där AI och automation spelar en central roll.
 4. Holistisk utbildning: Robinson förespråkade en holistisk syn på utbildning som inkluderar konst, humaniora och emotionell intelligens, vilket har lett till överväganden om hur AI kan stödja en mer mångfacetterad utbildningsupplevelse som går bortom bara STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).

Personanpassade Läroplattformar: Plattformar som Khan Academy och Coursera använder AI för att anpassa undervisningen till varje elevs inlärningstakt och intressen, vilket reflekterar Robinsons idéer om individanpassad utbildning.

AI i kreativa Yrken: AI-verktyg som stödjer kreativitet, exempelvis genom att skapa konst, musik eller skrivande, uppmuntrar den typ av kreativitet som Robinson talade varmt om. Dessa verktyg används nu i skolor för att hjälpa eleverna att utforska och utveckla sina kreativa färdigheter.

AI och mjukfärdigheter: Initiativ för att integrera AI i utbildningen av mjukfärdigheter (soft skills) som kommunikation och kritiskt tänkande visar på en överlappning med Robinsons betoning på en helhetsutbildning.

Slutsats: Så även om Ken Robinson och andra av mina listade tänkare inte direkt påverkat så har alla någonstans änå alla inspirerat. Jag kunde inte låta bli att fördjupa lite extra om Ken Robinsson för ju mer jag lär mig om AI så har jag allt mer påmints om hans TED-talk ”Do Schools Kill Creativity”.

Vi lever i en spännande tid med stora möjligheter och utmaningar. Det blir fascinerande att se hur samhället anpassar sig till dessa förändringar och vilka nya former av konst, vetenskap och mänskligt utbyte som kommer att framträda.

Nästa generation Aha! i stället för generation Z

Själv tycker jag det låter så gammalt och förlegat när folk refererar till generation Z, nedan ser du några av mina förslag på vad vi kan kalla den generation som nu växer upp med AI

 1. Generation Aha – Understryker ögonblick av insikt och uppenbarelse.
 2. Generation Heureka – Fokuserar på stora upptäckter och vetenskapliga genombrott.
 3. Generation Wow – Fångar förvåning och beundran inför nya teknologier och upplevelser.
 4. Generation Spark – Symboliserar initiativ och upptäckter som startar nya rörelser eller idéer.
 5. The New Builders – Betonar en generation som bygger och formar framtiden.
 6. Generation Alpha – Den första generationen helt och hållet född in i det 21:a århundradet.
 7. Generation C (Connectivity/Change) – Framhäver deras uppkopplade natur och förmågan till förändring.
 8. Generation Quest – Betonar en resa mot kunskap och lösningar.
 9. Generation Synthesis – Understryker integrationen av olika idéer och kulturer för att skapa nya lösningar.
 10. Generation Nexus – Betonar sammanflätningen av globala kulturer och idéer.
 11. Generation Flux – Reflekterar den ständigt föränderliga och anpassningsbara naturen hos generationen.
 12. Generation Infinite – Speglar en syn på oändliga möjligheter och gränslös potential.
 13. Generation Insight – Framhäver förmågan att se djupare och förstå komplexa sammanhang.
 14. Generation Regen – Betonar idén om återuppbyggnad och förnyelse.
 15. Generation Pulse – Fångar den snabba takten och rytm i deras liv och samhället.
 16. Generation Rise – Symboliserar uppgången och utvecklingen av nya ledare och idéer.
 17. Generation Forward – Framhäver en framåtriktad, progressiv inställning.
 18. Generation Unfold – Beskriver hur nya idéer och teknologier gradvis utvecklas och påverkar samhället.
 19. Generation Reveal – Fokuserar på avslöjandet av nya sanningar och realiteter.
 20. Generation Illuminate – Framhäver upplysning och insikt, att belysa nya vägar och möjligheter för framtiden.

Perplexitys presentation av sidan, klistrade bara in texten

Gammas presentation av sidan, laddade upp ett googledokument.

Artificiell intelligens

Se dig gärna om på sidan! Du hittar sådant som du kan ha nytta av i dina studier av matematik & fysik. Du kan även hitta uppslag inom AI & annat som du kanske vill fördjupa dig i?

Matte

LLM

Svensk tiger

Hålla koll på

Kinas LLM

Indiens LLM

Saudis LLM

Rysslands LLM

Verktyg