HurDetFunkar

Yesterday is history, tomorrow is a mystery…

Matematik 4 på gymnasiet

  • Matematik 4, ingår i naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet men kan också läsas som tillval i de andra programmen.

Bevismetoder och differentialekvationer har flyttat till kurs 5 enligt nya ämnesplanerna ht2021, gäller ej för prövningselever ht2021

I kurs 5 försvinner grafteorin men talbaser tillkommer från kurs 1, det blir mer fokus på differentialekvationer och bevismetoder tillkommer från kurs 4.