HurDetFunkar

Yesterday is history, tomorrow is a mystery…

Matematik 1 på gymnasiet

  • Matematik 1a, ingår i samtliga praktiska yrkesprogram.
  • Matematik 1b, ingår i ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet.
  • Matematik 1c, ingår i naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.