HurDetFunkar

Yesterday is history, tomorrow is a mystery…

Chatbotar

Här är lite olika chatbotar jag har eller ska testa

Att bygga chatbotar kan vara både enkelt och svårt så det gäller att testa olika plattforma.

Lättanvända verktyg för nybörjare

 1. Appy Pie Chatbot Builder – No-code plattform för att bygga chatbots utan kodningskunskaper. Prisplaner från $18/mån.
  https://www.appypie.com/chatbot-builder
 2. Chatbot.com – Visuell AI-chatbot-byggare med fokus på snabb utveckling. Prisplaner från $50/mån.
  https://www.chatbot.com/
 3. Landbot – Visuell chatbot-byggare för WhatsApp, webb och Facebook Messenger. Prisplaner från $24/mån.
  https://landbot.io/
 4. MobileMonkey – Lättanvänd chatbot-byggare för Facebook Messenger, SMS och webb. Prisplaner från $14.25/mån.
  https://mobilemonkey.com/
 5. ManyChat – Drag-and-drop-byggare för Facebook Messenger-chatbots. Prisplaner från $15/mån.
  https://manychat.com/
 6. Botstar – Visuell chatbot-byggare för Facebook Messenger, webb och mobil. Prisplaner från $19/mån.
  https://botstar.com/
 7. Engati – Plattform för att skapa flerspråkiga chatbots med AI-stöd. Prisplaner från $19/mån.
  https://www.engati.com/
 8. ChatSimple.ai – No-code plattform för att bygga AI-chatbots. Prisplaner från $99/mån.
  https://www.chatsimple.ai/
 9. HubSpot Chatbot Builder – Chatbot-byggare integrerad med HubSpots CRM. Gratis upp till 1000 meddelanden/mån.
  https://www.hubspot.com/products/crm/chatbot-builder
 10. Voiceflow – Visuell byggare för röst- och textbaserade konversations-AI. Prisplaner från $29/mån.
  https://www.voiceflow.com/
 11. Botpress – Plattform för att bygga chatbots med öppen källkod. Betalda planer från $40/mån.
  https://botpress.com/

Plattformar för avancerade användare och utvecklare

 1. Google Cloud AI Chatbot – Googles AI-plattform för att bygga chatbots. Betala per användning.
  https://cloud.google.com/use-cases/ai-chatbot
 2. IBM Watson Assistant – AI-driven plattform för chatbots och virtuella agenter. Prisplaner från $140/mån.
  https://www.ibm.com/cloud/watson-assistant
 3. NVIDIA ChatRTX – Realtids-SDK för att bygga AI-chatbots med NVIDIA-teknik. Kontakta för priser.
  https://www.nvidia.com/en-us/ai-on-rtx/chatrtx/
 4. Dialogflow – Googles plattform för konversationella AI-agenter. Prissättning per begäran.
  https://cloud.google.com/dialogflow
 5. Wit.ai – Facebooks verktyg för naturliga språkgränssnitt. Gratis att använda.
  https://wit.ai/
 6. Rasa – Ramverk för att bygga kontextuella AI-assistenter. Öppen källkod med betalplaner från $1499/mån.
  https://rasa.com/
 7. Botkit – Ramverk för att bygga chatbots med stöd för många plattformar. Öppen källkod med betalplaner från $5/mån.
  https://www.npmjs.com/package/botkit
 8. Pandorabots – Plattform för att bygga AIML-baserade chatbots. Prisplaner från $19/mån.
  https://home.pandorabots.com/

AI-drivna chatbots för kundservice

 1. Zoho SalesIQ Chatbot – Chatbot-byggare integrerad med Zohos CRM. Prisplaner från $18/agent/mån.
  https://www.zoho.com/salesiq/chatbot.html
 2. Zapier AI Chatbot – Skapa AI-chatbots och automatiseringar med Zapier. Prisplaner från $19.99/mån.
  https://zapier.com/ai/chatbot
 3. CustomGPT – Plattform för att träna och driftsätta anpassade GPT-3-modeller. Prisplaner från $199/mån.
  https://customgpt.ai/
 4. GenAI – Generativ AI-plattform för chatbots och AI-appar. Kontakta för priser.
  https://www.genai.sh/
 5. Tars – Plattform för konversationella landningssidor och chatbots. Prisplaner från $99/mån.
  https://hellotars.com/
 6. Chatfuel – Visuell byggare för AI-chatbots på Facebook Messenger och webb. Prisplaner från $15/mån.
  https://chatfuel.com/

Öppen källkod och kostnadsfria alternativ

 1. OpenAssistantGPT – Öppen chatbot-assistent baserad på GPT-3. Gratis öppen källkod.
  https://www.openassistantgpt.io/
 2. Botpress – Flexibelt ramverk för chatbots med öppen källkod. Betalda planer från $40/mån.
  https://botpress.com/
 3. Rasa – Ramverk för kontextuella AI-assistenter med öppen källkod. Betalplaner från $1499/mån.
  https://rasa.com/
 4. Botkit – Öppen källkods-ramverk för chatbots med betalplaner från $5/mån.
  https://www.npmjs.com/package/botkit

Svenska chatbot-lösningar

 1. Ebbot – Svensk plattform för AI-chatbots inom kundservice och HR.
  https://ebbot.com/sv
 2. Nischad Webbchatt – Svensk leverantör av chatbots och live chat för kundservice.
  https://nischad.se/webbchatt/
 3. Vertel Chat AI-Bot – Svensk chatbot-lösning för kundservice och support.
  https://vertel.se/en/apps/odoo-ai/chat_ai_bot_common

Övriga chatbot-plattformar och verktyg

 1. Airychat – Visuell byggare för chatbots på flera plattformar. Prisplaner från $15/mån.
  https://airychat.com/
 2. Ainiro AI Chatbot – Plattform för att skapa AI-chatbots med naturligt språk.
  https://ainiro.io/ai-chatbot
 3. Bot9 – Plattform för chatbots med AI och maskininlärning.
  https://bot9.ai/
 4. BuildChatbot.ai – Visuell byggare för chatbots med AI-funktioner. Prisplaner från $29/mån.
  https://buildchatbot.ai/
 5. Chaperoned – Plattform för att skapa chatbots med hjälp av AI och experter.
  https://chaperoned.live/
 6. Chatbase – Analysverktyg för att optimera och förbättra chatbot-prestanda. Prisplaner från $50/mån.
  https://www.chatbase.co/
 7. Chatbit – Plattform för AI-chatbots inom kundservice och försäljning.
  https://chatbit.co/
 8. Chatbotkit – Verktyg för att bygga chatbots utan kodning. Prisplaner från $49/mån.
  https://chatbotkit.com/
 9. ChatClient – Plattform för chatbots med AI och maskininlärning.
  https://chatclient.ai/
 10. Chat Data – Plattform för att analysera och förbättra chatbot-prestanda.
  https://www.chat-data.com/
 11. Chatend – Plattform för chatbots med AI och maskininlärning.
  https://www.chatend.ai/
 12. Chatfai – Plattform för AI-chatbots inom kundservice och marknadsföring.
  https://chatfai.com/
 13. Chatflow – Visuell byggare för chatbots med AI-funktioner. Prisplaner från $19/mån.
  https://chatflow.io/
 14. ChatMaxima – Plattform för chatbots med AI och maskininlärning.
  https://chatmaxima.com/
 15. Chatness – Plattform för AI-chatbots inom kundservice och marknadsföring.
  https://chatness.ai/
 16. Chatthing – Plattform för chatbots med AI och maskininlärning.
  https://chatthing.ai/
 17. Cronbot – Plattform för AI-chatbots för schemaläggning och påminnelser.
  https://www.cronbot.ai/
 18. HappyChat – Plattform för AI-chatbots inom kundservice.
  https://www.happychat.ai/
 19. HappyML – Plattform för chatbots med AI och maskininlärning.
  https://www.happyml.com/
 20. iimagine – Plattform för AI-chatbots inom kundservice och marknadsföring.
  https://iimagine.ai/
 21. Jan.ai – Plattform för chatbots med AI och maskininlärning.
  https://jan.ai/
 22. Octocom – Plattform för AI-chatbots inom kundservice och marknadsföring.
  https://www.octocom.ai/
 23. Ora.ai – Plattform för chatbots med AI och maskininlärning.
  https://ora.ai/
 24. SiteSpeak – Plattform för AI-chatbots inom kundservice och marknadsföring.
  https://sitespeak.ai/
 25. Watermelon – Plattform för chatbots med AI och maskininlärning.
  https://watermelon.ai/
 26. Web2Chat – Plattform för AI-chatbots inom kundservice och marknadsföring.
  https://web2chat.ai/
 27. Webbotify – Plattform för chatbots med AI och maskininlärning.
  https://www.webbotify.com/
 28. Wizy Chat – Plattform för AI-chatbots inom kundservice och marknadsföring.
  https://wizy.chat/
 29. Wonderchat – Plattform för chatbots med AI och maskininlärning.
  https://wonderchat.io/

Chatbotar mot svensk skola

Här är några intressanta chatbot-projekt riktade mot den svenska skolan:

Teaching GPT

Av William Väisänen
URL: https://chatgpt.com/g/g-AnwDolK68-teaching-gptTeaching GPT skapar skräddarsydda lektionsplaner för lärare. Den ber om detaljer för att säkerställa att planerna är korrekta och i linje med läroplanerna.

SkolGPT

Av Jonatan Tensetti
URL: https://chatgpt.com/g/g-5eMHfIzzD-skolgptSkolGPT använder Skolverkets API och är expert på den svenska grundskolan. Den kan svara på frågor om kursplaner, betyg, nationella prov med mera.

Cicero

URL: https://www.psykologisktforsvar.se/cicerochat/Cicero är en chatbot från Myndigheten för psykologiskt försvar. Den kan svara på frågor om desinformation, källkritik och hur man kan skydda sig mot påverkanskampanjer.

Lärabot

URL: https://larabot.se/Lärabot är en AI-assistent speciellt framtagen för att hjälpa lärare i deras arbete. Den kan bland annat generera uppgifter, rättningsmall och ge återkoppling till elever.

Skolverkets moduler eller chattbottar, AI i skolan

URL: https://aiskolan.ai/ai-moduler-for-elever/ Låt AI Skolan hjälpa dig att plugga smartare och kanske även hitta det sättet som just du lär dig absolut bäst på. Här krävs ingen inloggning…

Artificiell intelligens

Se dig gärna om på sidan! Du hittar sådant som du kan ha nytta av i dina studier av matematik & fysik. Du kan även hitta uppslag inom AI & annat som du kanske vill fördjupa dig i?

Matte

LLM

Svensk tiger

Hålla koll på

Kinas LLM

Indiens LLM

Saudis LLM

Rysslands LLM

Verktyg