HurDetFunkar

Yesterday is history, tomorrow is a mystery…

Utbildning är det viktigaste av allt

🌍 En värld av kunskap för alla 🌍 Jag och mitt LLM tror vi skulle kunna revolutionera utbildning globalt genom att integrera artificiell intelligens på ett sätt som gör lärande mer tillgängligt, individanpassat och engagerande för alla studenter, oavsett bakgrund eller förutsättningar.

🎓 Vår idé: En AI-driven lärplattform för livslångt lärande

Vi tänker att det finns så många lärare som genom tiderna skapat så mycket bra och användbart men vars arbete ofta går förlorat genom ett trollslag när kursplaner ändras, alternatativt att orken hos de som producerar tar slut eller att materialet blir så omfattande att det blir svårt att söka i. Vår idé är att skapa en internationell grund för de vanligast förekommande kurserna presenterade med en gedigen grund.

 • Lärare och experter från hela världen delar med sig av lektioner, övningar och kurser
 • AI organiserar och anpassar innehållet för varje students behov och nivå
 • Studenter får en personlig och interaktiv inlärningsupplevelse med skräddarsytt stöd
 • Inbyggd utvärdering och feedback hjälper studenten att kontinuerligt utvecklas
 • Plattformen är fritt tillgänglig och fungerar även med begränsad internetuppkoppling och på alla digitala enheter.
Det är lätt att drunkna i den djungel av olika AI- verktyg som finns men vi tänker att vår plattform och våra användare får tillgång till de allra bästa verktygen hos oss och på så sätt stannar hos oss istället för att fastna i siciala medier eller gå vilse i annat sökande. De ska vara hos oss som det går att podda, göra film och allt annat som olika sätt att visa att du tagit till dig av kursens innehåll. Data kostar pengar men gör vi detta bra så tror vi att vi kommer hitta sponsorer och intressanta sammarbetspartners.

🤝 Kraften i samarbete mellan människa och maskin

AI:s förmåga växer sig allt starkare i en exponentiel takt och skolan måste tänka om och tänka till för att hålla sig relevant. Både AI, lärare och elever måste utvecklas och få göra det som var och en gör bäst. Då tror vi att lärarna gör sitt bästa jobb som stöd och bollplankt mellan AI och elev, den kritiskt tänkande med domänkunskap att kunna ifrågasätta och komma med kreativa förslag.

 • Lärare fokuserar på att skapa relationer, ge vägledning och stötta studenternas välmående
 • AI hanterar individanpassning, rättning och administration för att avlasta lärarna
 • Studenter får en personlig mentor som vägleder både akademiskt och personligt
 • Fysiska träffar med externa mentorer ger verklighetsförankring och inspiration
 • Kontinuerlig utvärdering och förbättring genom data och feedback från användare
Idag ser många på AI som ett sätt att fuska, vi tror istället att vi i framtiden kanske inte kan ha prov på samma sätt som idag då varje elev snart har sina digitala glasögon eller pennor. I framtiden kanske det istället blir själva arbetet med kursen som sätter betyget.

🇸🇪 Sverige som testbädd och föregångsland

I Sverige finns otroligt många bra resurser om vi tar matematik som exempel. Vi har matteboken.se som är lätt att navigera och förklarar de matematiska koncepten bra, dock finns inte övningar i någon större utsträckning. Vi har Jonas Vikström som skapat Vidma, en otrolig resurs som egentligen har allt men så mycket så de kan vara svårt att hitta. Vi har Fredriks Filmer med nästan varje uppgift löst till en mängd olika läroböcker men där fredrik måste starta om varje gång det blir en kursplaneöndring som gör att ny litteratur kommer ut och alla uppgiftsnummer byts ut. Vi har så många fler… Men vi tror på att bygga vår plattforn så grundligt att vi klarar att anpassa den till vilket lands kursplaner som helst som också snabbt kan anpassas till nya kursplaneändringar. I sverige har vi också en vuxenutbildning där många läser på distans och vuxenutbildningen skulle vara den allra bästa marknad att starta detta nya koncept då de flesta aktörer idag har mycket mer att önska.

Ska vi lyckas med vuxenutbildningen som testbädd måste vi direkt starta med samtliga kurser men annars tänker vi att vi kanske ska jobba med en kurs i taget och då framförallt matematik.

 • Vi utvecklar en AI-stödd adaptiv mattebok för gymnasiet som proof-of-concept
 • Svenska skolor och lärare blir pionjärer i att testa och förfina plattformen
 • Samarbete med svenska EdTech-bolag, universitet och beslutsfattare
 • Succesivt expanderar vi till fler ämnen, årskurser och länder
 • Sverige exporterar en ny standard för utbildning globalt

🚀 Nästa steg: Från vision till verklighet

Vi vill i dagsläget bara dela våra ieér men det här är de steg vi tror behöver tas för att gå från idé till verklighet.
 1. Samla ett team av pedagoger, ämnesexperter, AI-specialister och entreprenörer
 2. Utveckla proof-of-concept för AI-driven mattebok i samarbete med skolor
 3. Testa, utvärdera och förfina plattformen baserat på feedback från användare
 4. Skala upp till fler ämnen och partnerskap med skolor och organisationer globalt
 5. Säkra finansiering och bygga en hållbar affärsmodell för att nå ut till alla

🙌 Var med och forma framtiden för lärande!

 • Vi söker visionära lärare, skolor och partners som vill vara med från start
 • Bidra med din expertis, dela med dig av lärmaterial, eller testa plattformen
 • Tillsammans skapar vi en inkluderande och nyskapande utbildning i världsklass
 • Den övergripande idén om en AI-driven plattform för livslångt lärande
 • Samspelet mellan mänsklig expertis och AI-teknik
 • Sveriges roll som testbädd och föregångsland
 • Vägen framåt med konkreta steg och en uppmaning att engagera sig

 

Annas vision för framtidens utbildning startade med idén att bygga chatbotar till lärare 🚀🎓

När idén om skolplattfom väcktes så brottade jag med att bygga in läroplanerna till olika ämnens chatbottar. Det visade sig svårare än man skulle önska men ju mer jag btottades med det så insåg jag att man nog måste ha en hel plattform för att 100% få till ett långsiktigt fungerande system. Dock tror jag fortfarande på mina lärarchatbottar som ett första steg då de är snabba att bygga och inte kräver så mycket runt omkring.

Revolutionerande AI-stödd mattebok 📚💡

Rimligt som ett nästa steg är förstås att gräva där man står och bearbeta en kurs i taget. Jag håller span på utvecklingen och när tid finns och varefter jag ser att AI utvecklas så kanske jag tar tag i matematik 1. Ska det lyckas så gäller det förstås att skapa matematik 1 så att alla tre spår finns i ett enda paket.

 • Skapa en banbrytande lärobok i Matematik 1a, 1b, 1c som kombinerar det bästa av traditionellt innehåll och AI-teknik.
 • Tydliga teorigenomgångar, varierande svårighetsgrad, undersökande aktiviteter och digitala resurser.
 • Geogebra som genomgående verktyg för visualisering, utforskning och problemlösning.
 • Anpassat innehåll efter centralt innehåll och faktiska behov.
 • Involvera erfarna mattelärare som Jonas Vikström för expertis, feedback och kvalitetssäkring.

Adaptiv individanpassning med AI 🤖📝

Saker jag vet går även om jag inte helt klurat ut hur är att man med hjälp av AI kan göra utbildningen idividanpassad. I dagsläget så lyssnar jag mer på hur andra löser saker, ser mig omkring och plockar upp ideér.

 • Komplettera boken med adaptiva digitala resurser som ger skräddarsydd feedback och rekommendationer.
 • AI-system analyserar elevens prestationer och identifierar styrkor, svagheter och missuppfattningar.
 • Förslag på repetition, fördjupning eller nästa steg baserat på elevens nivå.
 • Sammanställning av progression och måluppfyllelse för elev och lärare.

Mänsklig guidning och mentorskap 👨‍🏫👩‍🏫

Jag själv saknar ofta mänskigt mentorskap och guidning när jag spånar ideér med mina LLM. Likväl som lärare ska finnas där som den domänkunnige så tycker jag det vore fantastiskt om alla användare av AI och olika chatbotar men så här skulle det åtminstone se ut i skolan.

 • Regelbundna uppföljningsmöten mellan elev, lärare och AI för att diskutera framsteg och sätta mål.
 • Inkludera fysiska mentorer från näringsliv/akademi för att ge verklighetsperspektiv och förebilder.
 • Hitta balans mellan AI-driven effektivitet och mänsklig kontakt och vägledning.

Framtidens lärplattform 🌍💻

Den idag mest akademiskt använda plattformen tror jag är Perplexity men jag anar att dom kommer fortsätta att föfina sinsökfunktion snarare att bygga grunden för det jag vill åstakomma eller om någon annan vill jobba vidare på mina ideér. Jag tror på att bygga plattformen enkelt men tillräckligt bra för att andra ska vilja bidra och utveckla.

 • Skapa en digital plattform med inbyggt stöd för AI, samarbete och kommunikation.
 • Elever och lärare kan interagera med materialet, varandra och AI:n sömlöst.
 • Kontinuerlig uppdatering och förbättring baserat på data och feedback.
 • Potentiellt samarbete med Perplexity för att integrera AI-stöd och skapa ”Perplexity 2.0”.

Drömmen om AI-stödd skola för alla 🏫🌟

Utbildning är det viktigaste och min önskan är att göra utbildning tillgängligt för alla. På många sätt kan alla lära sig allt de önska om vad som helst men jag tror att de flesta kan behöva någon att hålla i hand och ta sina steg tillsammans med en lärare förstärkt med AI-muskler.

 • Tillgängliggöra AI-verktyg för alla lärare och elever, oavsett digital kompetens.
 • Ge varje lärare en personlig AI-assistent som ger tips, resurser och stöd.
 • Skapa engagerande digitala lärmiljöer som motiverar och utmanar eleverna.
 • Använda AI för att höja kvalitet och likvärdighet i utbildningen, särskilt inom vuxenutbildning/Komvux.

Storslagen vision bortom utbildning 🌍🚀

AI är här för att stanna men utbildningen som ges måste bli relevant och ta höjd för för den exponentiella utveckling som sker. Sverige är långt ifrån bäst i klassen att förbereda sina medborgare på vad som redan idag finns tillgängligt, vad man ska vara försiktig med och vad man kan testa och berikas av. Yesterday is history, tomorrow is a mystery.

 • Använda kraften i AI för att tackla globala utmaningar och skapa en bättre värld.
 • Inspirera till nytänkande och samarbete mellan människor och maskiner.
 • Bygga inkluderande AI-system med mänskliga värderingar och etik i centrum.
 • Sprida kunskap och skapa engagemang kring AI:ns potential att transformera samhället.

”Mitt LLM och jag” har inte kommit längre än till kapitelstrukturen i den första matematikkursen på gymnasiet men…

”Mitt LLM och jag” bygger ändå lite sidor då och då så vi inte tappar bort sådant som kan vara goda tankar att återkomma till alternativt bjussar vi på våra diskusioner som här om någon anna är mer redo att kavla upp armarna i ideér vi tror är genomförbara.
 

Kapitelstruktur i matematik 1a, 1b, 1c

 1. Introduktion till matematik
 • Matematikens betydelse och tillämpningar
 • Problemlösningsstrategier
 • Matematiska begrepp och symboler
 • Introduktion till Geogebra
 1. Taluppfattning och aritmetik
 • Olika typer av tal (naturliga, hela, rationella, irrationella)
 • Räkneoperationer och prioriteringsregler
 • Bråk- och procenträkning
 • Potenser och prefix
 • Beräkningar och visualiseringar i Geogebra
 1. Algebra
 • Algebraiska uttryck och variabler
 • Utveckling och förenkling av uttryck
 • Ekvationer och formler
 • Linjära ekvationer och olikheter
 • Algebrafunktioner i Geogebra
 1. Geometri
 • Geometriska objekt och deras egenskaper
 • Enheter och enhetsomvandling
 • Area, volym och omkrets
 • Pythagoras sats och likformighet
 • Vektorer (1c)
 • Geometriska konstruktioner i Geogebra
 1. Funktioner
 • Begreppet funktion
 • Linjära funktioner
 • Exponentialfunktioner (1b, 1c)
 • Andragradsfunktioner (1c)
 • Grafisk representation och tolkning
 • Index (1b)
 • Funktionsutforskning i Geogebra
 1. Sannolikhet
 • Begreppet sannolikhet
 • Slumpförsök och utfallsrum
 • Additions- och multiplikationsregeln
 • Oberoende händelser
 • Simuleringar i Geogebra
 1. Statistik
 • Lägesmått och spridningsmått
 • Tabeller och diagram
 • Regression och korrelation
 • Normalfördelning (1b, 1c)
 • Statistikfunktioner i Geogebra
 1. Problemlösning och tillämpningar
 • Rika matematiska problem
 • Modellering och verklighetsanknytning
 • Projekt inom karaktärsämnen (1a)
 • Problemlösning med Geogebra
 1. Programmering (1c) och för dom som vill.
 • Grundläggande programmering i Geogebra
 • Programmering med matematisk tillämpning

Självklart är skola och utbildning det viktigaste av allt. Den ska vara relvant och följa med i tiden. Vi behöver täka till! Vi ska inte ersätta läraren men vi ska ta hjälp av AI och guida vårara elever i denna nya värld.

Snapchat är fantastiskt

Alla barn har snapchat oavsett om dom är 13 år eller ej, snapchat har i sig ett utmärkt LLM i form av MY AI. Alla har det förstås redan i sin telefon, som förälder eller lärare kan du läsa mer på https://www.snapchat.com/sv-SE

Chatbotar mot svensk skola

Här är några intressanta chatbot-projekt riktade mot den svenska skolan:

Teaching GPT

Av William Väisänen
URL: https://chatgpt.com/g/g-AnwDolK68-teaching-gpt Teaching GPT skapar skräddarsydda lektionsplaner för lärare. Den ber om detaljer för att säkerställa att planerna är korrekta och i linje med läroplanerna.

SkolGPT

Av Jonatan Tensetti
URL: https://chatgpt.com/g/g-5eMHfIzzD-skolgpt SkolGPT använder Skolverkets API och är expert på den svenska grundskolan. Den kan svara på frågor om kursplaner, betyg, nationella prov med mera.

Cicero

URL: https://www.psykologisktforsvar.se/cicerochat/ Cicero är en chatbot från Myndigheten för psykologiskt försvar. Den kan svara på frågor om desinformation, källkritik och hur man kan skydda sig mot påverkanskampanjer.

Lärabot

URL: https://larabot.se/ Lärabot är en AI-assistent speciellt framtagen för att hjälpa lärare i deras arbete. Den kan bland annat generera uppgifter, rättningsmall och ge återkoppling till elever.

Skolverkets moduler eller chattbottar, AI i skolan

URL: https://aiskolan.ai/ai-moduler-for-elever/ Låt AI Skolan hjälpa dig att plugga smartare och kanske även hitta det sättet som just du lär dig absolut bäst på. Här krävs ingen inloggning…

🇸🇪 Svenska aktörer och arenor

🌍 Internationella EdTech-nätverk

 • EdTech Sweden – nätverk för svenska EdTech-bolag med fokus på export och internationalisering. Bra för att knyta kontakter och hitta partners.
 • EDUCATE – brittiskt acceleratorprogram för EdTech-startups. Erbjuder mentorskap, utbildning och tillgång till skolor för testning.
 • EdTech Europe – arrangerar konferenser och mötesplatser för Europas EdTech-scen. Perfekt för att knyta internationella kontakter.
 • HolonIQ – analysföretag specialiserat på EdTech och framtidens lärande. Ger ovärderliga insikter om globala trender och möjligheter.

🤖 AI och adaptivt lärande

 • Artificial Intelligence in Education Society – internationellt samfund för forskning om AI inom utbildning. Håller konferenser och ger ut tidskrifter.
 • Knewton – ledande företag inom adaptivt lärande, nu del av Wiley. Spännande att följa för att se senaste rönen inom området.
 • EDUCAUSE Learning Initiative – globalt community som utforskar teknologins roll för lärande, undervisning och kreativt uttryck. Bra källa till kunskap och inspiration.

Artificiell intelligens

Se dig gärna om på sidan! Du hittar sådant som du kan ha nytta av i dina studier av matematik & fysik. Du kan även hitta uppslag inom AI & annat som du kanske vill fördjupa dig i?

Matte

LLM

Svensk tiger

Hålla koll på

Kinas LLM

Indiens LLM

Saudis LLM

Rysslands LLM

Verktyg