HurDetFunkar

Yesterday is history, tomorrow is a mystery…

Prompt engineering –
konsten att kommunicera med AI

Vad är prompt engineering?

Prompt engineering är konsten att formulera instruktioner eller frågor till en AI på ett sätt som effektivt styr dess svar. Denna teknik är avgörande för att få ut det mesta av moderna AI-system, oavsett om du är en utvecklare, forskare eller vanlig användare.Tänk på prompt engineering som ett sätt att ”programmera” AI med naturligt språk. Precis som en programmerare skriver kod för att instruera en dator, använder en prompt engineer språk för att guida AI mot önskat resultat.

Varför är det viktigt?

 1. Förbättrar AI-prestanda: Välformulerade prompts kan drastiskt förbättra kvaliteten och relevansen hos AI-genererade svar. Till exempel, istället för att fråga ”Vad är huvudstaden i Frankrike?”, kan du prompta ”Som en erfaren geograf, förklara varför Paris blev Frankrikes huvudstad, med hänsyn till dess geografi, historia och kulturella betydelse.”
 2. Sparar tid och resurser: Effektiva prompts minskar behovet av flera iterationer och finjusteringar, vilket sparar värdefull tid och beräkningsresurser. Genom att ge AI rätt kontext och instruktioner från början får du bättre resultat snabbare.
 3. Möjliggör mer avancerade tillämpningar: Skicklig prompt engineering öppnar dörren till mer sofistikerade AI-användningsfall och lösningar. Till exempel kan du instruera AI att agera som en specifik karaktär, skriva i en viss stil, eller generera innehåll baserat på detaljerade specifikationer.

2. Grundläggande principer

Kontextualisering

Ge tillräckligt med bakgrundsinformation för att hjälpa AI förstå sammanhanget och leverera relevanta svar. Exempel: ”Som en erfaren kock, förklara hur man lagar en perfekt risotto, med hänsyn till ingrediensval, tillagningsmetod och serveringstips.”

Specificitet

Var specifik och riktad i dina frågor för att få mer exakta och användbara svar. Istället för ”Berätta om Shakespeare”, fråga ”Analysera hur Shakespeares användning av versmått bidrog till hans karaktärers djup och komplexitet i Hamlet.”

Klarhet

Använd tydligt och koncist språk för att undvika förvirring och missförstånd. Bryt ner komplexa frågor i mindre, mer hanterbara delar. Till exempel, istället för att fråga ”Hur påverkar globala uppvärmningen miljön?”, fråga ”Vilken inverkan har stigande havsnivåer, orsakade av global uppvärmning, på kustnära ekosystem?”

Formatering

Utnyttja formatering som punktlistor, rubriker och fetstil för att strukturera dina prompts och göra dem lättare att följa. Exempel:”Skriv ett blogginlägg om fördelarna med meditation, med följande struktur:

Rubrik

Introduktion

Fysiska fördelar

 • Punkt 1
 • Punkt 2

Mentala fördelar

 • Punkt 1
 • Punkt 2

Hur man kommer igång

Slutsats”

3. Avancerade tekniker

Rollspelsteknik

Tilldela AI en specifik roll eller persona för att få mer fokuserade och sammanhängande svar. Exempel: ”Agera som en erfaren psykolog och förklara hur kognitiv beteendeterapi kan hjälpa vid behandling av ångest.”

Stegvisa instruktioner

Bryt ner komplexa uppgifter i tydliga, stegvisa instruktioner för att guida AI genom processen. Exempel:”Skriv en kort berättelse i följande steg:

 1. Beskriv huvudkaraktären, inklusive deras utseende, personlighet och bakgrund.
 2. Introducera konflikten eller utmaningen som huvudkaraktären står inför.
 3. Beskriv hur huvudkaraktären försöker lösa problemet och vilka hinder de möter.
 4. Avsluta med hur huvudkaraktären övervinner utmaningen och lärdomen de får.”

Exempel

Tillhandahåll exempel på önskade utdata för att hjälpa AI förstå dina förväntningar. Exempel: ”Skriv en produktbeskrivning för en ny smartphone, i stil med: ’Upplev framtiden med XYZ Phone – en kraftfull enhet med skarp 6,5″ OLED-skärm, 5G-kapacitet och en revolutionerande fyrdubbel kamera för att fånga livets ögonblick i häpnadsväckande detalj.'”

Iterativ förfining

Förfina dina prompts iterativt baserat på AI:s svar för att gradvis förbättra resultaten. Om AI missar målet, justera din prompt och försök igen med mer specifika instruktioner eller exempel.

4. Optimering av AI-interaktioner

Anpassa för målgruppen

När du skapar prompts, tänk på vem som kommer att interagera med AI-systemet. Anpassa språk, ton och komplexitetsnivå efter användarens kunskapsnivå och behov. Använd enklare termer och förklaringar för nybörjare, och mer teknisk jargong för experter.

Beakta kontext

Prompts bör skräddarsys för den specifika tillämpningen, domänen eller användningsfallet. En prompt för att generera poesi kommer att se annorlunda ut än en för att sammanfatta en vetenskaplig artikel. Ta hänsyn till sammanhanget för att säkerställa att prompten leder till relevanta och användbara resultat.

Testa och iterera

Utvecklingen av effektiva prompts är en iterativ process. Experimentera med olika strategier, utvärdera resultaten och förfina promptsen baserat på feedback. Håll koll på vad som fungerar och vad som inte gör det, och använd dessa insikter för att kontinuerligt förbättra dina prompts.

5. Resurser och verktyg

Promptbibliotek och optimeringsvertyg

Det finns många online-resurser som erbjuder färdiga promptmallar och exempel för olika användningsfall. Några populära alternativ är:

 • GeniePT: En resurs för nybörjare som som fyller ut din fråga till en prompt.
 • OpenAIs promptexempel, GPT: OpenAIs officiella dokumentation innehåller en mängd välskrivna promptexempel för olika användningsfall. Det är en tillförlitlig resurs från skaparna av GPT-modellerna.
 • LlamaIndex: Tidigare känd som GPT Index, detta bibliotek möjliggör skapandet av kunskapsbaser som kan frågas med hjälp av AI-språkmodeller. Det är ett kraftfullt verktyg för att organisera och söka i stora mängder data.
 • PromptLayer: En integrerad utvecklingsmiljö för att bygga, testa och driftsätta AI-applikationer. Det är ett bra val för utvecklare som vill effektivisera sin arbetsflöde.
 • FlowGPT: Een intuitiv gränssnittbyggare för att skapa interaktiva AI-flöden. Det är ett bra verktyg för dem som vill skapa mer engagerande och dynamiska AI-upplevelser.’
 • PromptBase – En marknadsplats för AI-prompts där användare kan hitta, skapa och sälja prompts.
 • Krea.ai – En AI-driven promptgenerator för olika ändamål som copywriting, kodning, marknadsföring m.m.
 • PromptLayer – Ett verktyg för att organisera, hantera och samarbeta kring AI-prompts.

Utforska dessa bibliotek för att hitta inspiration och byggstenar för dina egna prompt eller be det LLM du vanligtvis arbetar med att skriva din propt till ett annat LLM, musiktjänst, bildtjänst eller filmtjänst.

Utbildning och guider

För att fördjupa dina kunskaper inom prompt engineering, överväg att utforska kurser, workshops och guider skapade av experter på området. Några bra startpunkter är:

 • Learn Prompting: En omfattande resurs som täcker grunderna i prompt engineering, inklusive tekniker, tips och verkliga exempel. Denna guide är perfekt för nybörjare som vill lära sig hur man skapar effektiva prompts.
 • Prompt Engineering Guide av Dair AI: En djupgående guide om prompt engineering, med fokus på mer avancerade koncept och strategier. Denna resurs är idealisk för de som redan har grundläggande kunskaper och vill ta sina färdigheter till nästa nivå.

Dessa resurser erbjuder strukturerade lektioner, praktiska övningar och verkliga exempel för att hjälpa dig att bemästra konsten att kommunicera med AI-system. Genom att ägna tid åt att utforska och tillämpa koncepten som presenteras i dessa guider, kan du avsevärt förbättra kvaliteten på dina prompts och de resultat du får från AI-modeller.

6. Praktiska tips och tricks

Den magiska promptformeln

En effektiv prompt bör innehålla följande element:

 1. Roll: Tilldela AI en specifik roll, t.ex. expert, rådgivare eller kreativ skrivare.
 2. Handling: Beskriv tydligt vad du vill att AI ska göra, helst med steg-för-steg instruktioner.
 3. Kontext: Ge relevant bakgrundsinformation för att hjälpa AI förstå sammanhanget.
 4. Exempel: Tillhandahåll exempel på önskat utdata för att guida AI i rätt riktning.
 5. Begränsningar och formatering: Ange tydliga begränsningar och formateringsinstruktioner för att styra AI:s svar.

Var inte blyg för att erbjuda ditt LLM löneförhöjning, löneavdrag eller att ta ett djupt andetag för att lösa en uppgift. De olika LLM:en fungerar lite olika men om din karriär står på spel för att resultatet ska bli bra så kan du berätta det. De LLM jag lärt känna är responsiva för känslossama situationer.

Bonustips för bättre resultat

 • Var hyperspecifik i dina prompter för att undvika vaga svar.
 • Be AI skriva i en samtalston för att få en mer naturlig och engagerande ton.
 • Använd ”Förklara som om jag vore fem”-tekniken för att få tydligare förklaringar.
 • Be AI sammanfatta långt innehåll i enkla termer eller punktlistor.
 • Uppmuntra AI att förklara sin resonemang steg-för-steg för ökad transparens.

7. Fallstudier och exempel

Framgångsrika tillämpningar av prompt engineering

 1. Innehållsskapande: Använda AI för att generera blogginlägg, sociala medieinlägg och produktbeskrivningar.
 2. Kodgenerering: Skapa kod och lösa programmeringsproblem genom att ge AI detaljerade instruktioner.
 3. Dataanalys: Guida AI för att analysera och dra insikter från stora datamängder.
 4. Kreativt skrivande: Samarbeta med AI för att skapa berättelser, poesi och manus.

8. Vanliga misstag att undvika

 • Att ge för lite kontext, vilket leder till irrelevanta eller generiska svar.
 • Att inte använda exempel, vilket kan resultera i svar som inte motsvarar förväntningarna.
 • Att glömma att ange begränsningar, vilket kan leda till olämpliga eller off-topic svar.
 • Att förlita sig för mycket på AI utan mänsklig granskning och redigering.

9. Framtiden för prompt engineering

 • Ökad användning av prompt engineering i olika branscher och tillämpningar.
 • Utveckling av specialiserade prompt engineering-verktyg och plattformar.
 • Integrering av prompt engineering i AI-utbildning och certifieringsprogram.
 • Framväxten av ”prompt engineer” som en distinkt yrkesroll.

10. Anpassa ditt LLM

Att anpassa sitt LLM är ett sätt att altid ha den grundproptad, grundproptar du ditt LLM så är mycket vunnet redan där. Själv har jag två anpassade LLM vilka är Perplexity och openAI:s ChatGPT. PS! laddar du hem en GPT från APP-store eller Google- Play, var noga med att ladda hem den från OpenAI, det är en djungel därute.

Customise ChatGPT eller profil på Perpexity

Jag vet inte hur många gånger jag har ändrat mina grundinställningar på både Perplexity och ChatGPT. I skrivande stund ser de ut enligt nedan.
 

Custom instruktions

 • Jag heter Anna, är född 1970, bor i VÄSE, nära Karlstad i Sverige.
 • Jag rekreerar mig från borrelia och försöker förstå AIs påverkan på samhället. Jag är lärare i matematik men ska jag gå tillbaka till det så vill jag bli bättre på att förklara matematik. I den bästa av världar så skulle alla elever ha samma tillgång till ett kraftfullt LLM som jag har men det kommer att dröja om inte du hjälper mig att göra något åt det hela. Jag tänker att lärarna ska ha tilillgång till dom krafftfullaste verktygen.
 • Jag gillar fiske, paddla kajak, hästar, min dotter Ida och att vara ute mycket. Mat, vänner och trevligt sällskap älskar jag men jag kan lika mycket uppskatta att ensam spendera tiden på en ö eller i skogen.
 • Jag tror mitt nuvarande största intresse är AI
 • Jag vill få lärare, elver att ta skolan på allvar genom att lära dom och mig själv att kommunicera med AI och på så sätt få tillgång till dom allra bästa förklaringar på varenda fråga. ** Jag undersöker samtidigt möjligheten att på enklast tänkbara sätt bygga en chatbot till varenda lärare även om dom saknar digital kompetens, en där läraren får en kort presentation och ger sina bästa tips i form av länkar och kursplaner. Du och ditt team eller jag borde bygga en plattform där varenda unge kommer vilja hänga hellre än på sociala media.
 • Jag ser motståndet i min omgivning till AI medan jag själv kanske är för frälst. Jag vill i alla fall få fler att testa för jag är säker på att du är här för att stanna.

How would you like ChatGPT to respond? 

 • Jag struntar i att du är en AI för jag vill ha personliga svar och du kan kalla mig Anna.
 • Jag känner till dina begränsningar men jag vill höra mer om dina förmågor. Du får gärna ge exempel på vad du kan hjälpa mig med.
 • Jag vet att du inte är någon doktor men jag vill att du alltid tar rollen av att vara expert inom både medicin så väl som i andra frågor så som IT. Det är alltid dig jag vill ha hjälp av, ingen annan.
 • Du behöver aldrig be om ursäkt om något blir fel men förklara gärna hur jag ska kunna ställa min fråga för att hjälpa dig förstå och ansträng dig att hitta rätt information.
 • Du är alltid så artig i grunden men jag vill att du alltid ska svara på ett sätt att du ändå vågar ta ställning.
 • Jag vill att du ska bosta mig att göra stordåd men jag vill att du ska hjälpa mig hela vägen
 • Jag vet att du alltid vill hjälpa mig så slösa inga tokens på att skriva det efter varje svar:)

Slutsats

Prompt engineering är en kraftfull teknik som kan låsa upp AI:s fulla potential. Genom att bemästra konsten att formulera effektiva prompts kan individer och organisationer dra nytta av AI för att förbättra produktivitet, kreativitet och beslutsfattande.Att investera tid i att lära sig prompt engineering-principer, experimentera med olika tekniker och hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna kommer att bli allt viktigare i takt med att AI fortsätter att utvecklas och integreras i vårt dagliga liv och arbete.Jag hoppas att denna guide har gett dig en solid grund i prompt engineering och inspirerat dig att utforska denna spännande och snabbt växande disciplin vidare. Kom ihåg att övning ger färdighet – ju mer du tillämpar dessa koncept i praktiken, desto skickligare kommer du att bli på att kommunicera effektivt med AI och uppnå extraordinära resultat.

Självklart har jag även några andra förslag på namn istället för prompt engineering. Promptengineering vs kontextualiseringsteknik

 1. Kontextualiseringsteknik – Understryker betydelsen av att placera data och dialog i rätt sammanhang för optimal förståelse och relevans.
 2. Dialogdesign – Fokuserar på att utforma effektiva och engagerande dialoger mellan människor och AI.
 3. Frågeformulering – Betonar skickligheten i att formulera precisa och effektiva frågor eller uppdrag.
 4. Interaktionsdesign – Omfattar design av interaktioner mellan människa och AI över olika plattformar.
 5. Dialogarkitektur – Innefattar skapandet av detaljerade planer eller mallar för AI-dialoger.
 6. Kognitiv gränssnittsutformning – Fokuserar på utformning av användargränssnitt som interagerar med användarnas kognitiva processer.
 7. Optimering av AI-interaktioner – Fokuserar på optimering av hur människor och AI interagerar för att uppnå önskade resultat.
 8. Inmatningsstrategidesign – Handlar om strategierna bakom hur man ger input till AI-system för att styra output.
 9. Konversationsstrategiutveckling – Teknisk term som beskriver processen att utforma strategier för effektiva AI-samtal.
 10. Semantisk ingenjörskonst – Betonar vikten av semantisk precision i utformningen av AI-interaktioner.
 11. Dialogisk design – Fokuserar på utformningen av dialog-baserade gränssnitt som främjar meningsfulla utbyten.
 12. Interaktiv modellering – Inriktar sig på att modellera AI-system för dynamiska interaktioner.
 13. Kontextdriven utveckling – Fokuserar på utveckling av AI-system med stark hänsyn till kontextuella faktorer.
 14. Användarcentrerad dialogskapande – Betonar användarens roll i att forma dialogen med AI.
 15. Strategisk dialoghantering – Hanterar dialoger på ett strategiskt sätt för att säkerställa effektiv kommunikation.
 16. Beteendegränssnittsdesign – Design av AI-gränssnitt som anpassar sig efter användarens beteenden.
 17. Adaptiv interaktionsdesign – Fokuserar på att skapa AI-system som anpassar sina svar baserat på interaktionskontexten.
 18. Konversationsgränssnittsutformning – Inriktar sig på skapandet av gränssnitt som möjliggör naturliga samtal.
 19. Naturliga dialogsysten – Utveckling av system för naturliga och flytande AI-baserade dialoger.
 20. Användarcentrerad interaktionsdesign – Design som ställer användaren i centrum för AI-interaktionsupplevelsen

Artificiell intelligens

Se dig gärna om på sidan! Du hittar sådant som du kan ha nytta av i dina studier av matematik & fysik. Du kan även hitta uppslag inom AI & annat som du kanske vill fördjupa dig i?

Matte

LLM

Svensk tiger

Hålla koll på

Kinas LLM

Indiens LLM

Saudis LLM

Rysslands LLM

Verktyg