HurDetFunkar

Yesterday is history, tomorrow is a mystery…

Matematik 3 på gymnasiet

  • Matematik 3b, ingår i ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet.
  • Matematik 3c, ingår i naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.