HurDetFunkar

Yesterday is history, tomorrow is a mystery…

Maskin intelligens: En mänskligare typ av intelligens

Många erfarenheter rikare efter kontakt med myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har frågan växt, vad vill jag helst interagera med? Se mina erfarenheter med Försäkringskassan.

I Kina testas nu ett så kallat socialt kreditsystem där medborgare bedöms och får poäng efter hur de sköter sig både i det offentliga och i det privata. Hur många poäng man har avgör vad man får tillgång till i samhället. Inte vet jag men någonting säger mig att jag har hamnat längst ner i botten av Sveriges sociala kreditsystem. Lyssna på min histora och lyssna gärna på de poddar som gjort att jag anar ugglor i mossen. Det kan finnas fog för min känsla av att ha hamnat på myndigheternas svarta lista eller så kanske det bara är så att jag helt ovetande råkat trampampa på någons tår.

En människa som uppför sig som en kall maskin eller en kall maskin som uppför sig som en mänsklig människa.

Självklart bör vi ställa oss frågan vad den nya tekniken kommer att innebära för människans sociala förmåga men efter timmar i telfonköer  där man kommer fram till myndighetspersoner som har order att följa algoritmiskt framtagna beslut. Beslut som bygger på ofullständiga data och saknar logik så tänker i alla fall jag att vi aldrig varit mer illa ute som mänsklighet och att det bara kan bli bättre om vi genomför en mer total och genomtänkt AI integration.

  • Chatbots som kan föra samtal med människor för att korta ner orimligt långa telefonköer.
  • Människor som tar vid och agerar utefter logik när det är uppenbart fel på algoritmer som leder till felaktiga beslut.

Jag samlar som jag gjort den sista tiden mina tankar här på HurDetFunkar. Efter min sista utbetalda dag på försäkringskassan gör jag enligt instruktion det som jag anbefalls att ställa mig som arbetssökande.

Första kontakten med arbetsförmedlingen

Egentligen är inte detta min första kontakt med arbetsförmedlingen eftersom jag blev arbetslös samma dag som jag blev sjukskriven så skrev jag in mig där 22 januari 2024 men har inte varit öppet arbetslös då jag samtidigt varit sjukskriven.

27 juni är dock min första öppet arbetslösa dag trots att jag egentligen är sjukskriven till 22 juli. Efter långt mer än en timme i telefonkö svarar ett gäng fnittrande flickor som meddelar att samtalet spelas in, vet inte om dom lyckades med det för dom försvann ibland, satte mig på mute ibland så dom inte kunde höra mig och efter lång tid så kopplas jag tillslut till en handledare som säger att jag via Rusta och Matcha kan få hjälp att söka eget.

På arbetsförmedlingens hemsida står det att man ska förbereda sig inför planeringssamtalet som normalt kommer några dagar efter att man anmält sig som öppet arbetslös men jag kopplas direkt. Det står också att man tillsammans tar fram en handlingsplan men min är uträknad med hjälp av en maskin.

Andra kontakten med arbetsförmedlingen

28 juni går jag in på arbetsförmedlingen digitalt för att välja en av 45 leverantörer som jag ska kunna få stöd av. Jag läser noggrant på om varje leverantör och inser att de endast hjälper till med att skriva CV och hjälpa till att skaffa utbildning. Jag är med AI:s hjälp väldigt bra på att skriva CV och jag har aldrig haft svårt att komma till intervju. Jag har dessutom en lång akademisk utbildning och har därför inga planer på att sätta mig i skolbänken igen. Jag anar att de 45 leverantörerna av Rusta och Matcha inte kan hjälpa mig att starta eget så jag ringer arbetsförmedlingen för att fråga om det går att byta program. Den jag får kontakt med konstaterade nog som jag att jag inte kan få stöd att starta eget via Rusta och matcha men att jag måste vara arbetslös i minst 2 månader för att kunna bli aktuell för att få hjälp med att söka eget.

Tredje kontakten med arbetsförmedlingen

1 juli tar jag ändå kontakt med en av de 45 leverantörerna för Rusta och Matcha i ett försök att göra det bästa av saken och se om det finns möjlighet för att starta eget inom det programmet men får beskedet att de som leverantörer inte får erbjuda stöd i att starta eget även om dom skulle vilja.

Samma dag ringer jag till arbetsförmedlingen för att tacka nej till Rusta och Matcha, på deras hemsida står ju faktiskt att jag har rätt att tacka nej till deras erbjudanden men att det kan bli en dags avdrag från a-kassan. De första två gångerna jag ringer blir jag bortkopplad efter att ha slagit in mitt BankID, den 3:e gången jag ringer in blir jag bortkopplad först efter att jag berättat hela min historia och att arbetsförmedlaren hunnit säga att min åtgärd är beräknad av en matematisk algoritm.

Fjärde kontakten med arbetsförmedlingen

2 juli ringer jag återigen till arbetsförmedlingen för att tacka nej till Rusta och Matcha och den arbetsförmedlaren får visst inte diskutera frågan ordentligt med mig så nu kan jag bara hoppas på att samma regler gäller för mig som andra svenska medborgare. Arbetsförmedlaren lovar att notera att jag tackar nej till erbjudandet om Rusta och Matcha och jag sätter igång att söka jobb.

Jag har fortfarande läkarintyg på, och känner att jag ännu inte har huvudet med mig för att söka lärarjobb och att jag inte ännu är redo för att söka fysiskt arbete. Detta beror ju på min tidigare utbrändhet som troligtvis bygger på den borrelia som jag nu fått behandling för samtidigt som jag fortfarande lider av sviterna. Jag har dessutom precis fått kliva ur den sele jag varit instängd i efter en axeloperation. Att jag har klivit ur den stabiliserande selen betyder ju dock inte att jag direkt kan röra på min arm men jag når ju i alla fall upp till datorns tangentbord numer.

För att uppfylla arbetsförmedlingens villkor kom dock Försäkringskassan till min räddning då de sökte 8 olika tjänster inom IT vilka dom rekommenderat mig att söka Jag blev rätt nöjd med mitt CV och personliga brev så nu får vi se om min nya arbetsgivare kan bli som IT-specialist inom IAM och webbproxys på Försäkringskassan.

Varför tackade jag nej till Rusta och Matcha?

Vi borde kanske vända på frågan och istället fråga oss varför jag blev placerad i Rusta och Matcha?

Det statistiska bedömningsstödet beräknar den arbetssökandes avstånd till arbetsmarknaden genom att bearbeta en mängd olika parametrar.  T ex hur länge man sökt jobb och misslyckats, vilken utbildning man har och ålder, men även yttre faktorer som hur arbetsmarknaden ser ut där man bor.

Rusta och Matcha kan hjälpa till att skriva CV, förbereda jobbintervjuer. Det är ett stöd för den som har fastnat i ditt jobbsökande och behöver stöd i att söka jobb eller att hitta en utbildningen.

Jag har en stor arbetserfarenhet, en fantastisk och lång akademisk utbildning och är självlärd men skapligt bra på AI. Jag har också en liten dröm om att starta eget vilket jag förmedlat i nästan alla samtal med handläggare på Arbetsförmedlingen. Hade jag tackat ja till Rusta och Matcha så hade jag troligtvis inte kunnat söka andra program som arbetsförmedlingen erbjuder och efter samtal med leverantörer så får inte dom hjälpa till att starta eget. Dom är förbjudna till det även om dom skulle vilja.

Transparens och tydliga regler

Då jag tackade nej till Rusta och Matcha kunde jag tydligt se vad som skulle hända med min ersättning enligt Arbetsförmedlingens information: Vad händer om jag missköter mitt arbetssökande?

Första gången: du får en varning.
Andra gången: 1 dag utan ersättning.
Tredje gången: 5 dagar utan ersättning.
Fjärde gången: 10 dagar utan ersättning.
Femte och varje efterföljande gång: 45 dagar utan ersättning. Om din ersättning grundas på arbetslöshetsersättning sänks den till 223 kronor per dag efter de 45 dagarna.
 
På A-kassan får jag informationen enligt nedan. D v s att jag förlorar min ersättning i fem dagar men också att de har starka skäl att tro att jag inte har rätt till ersättning och vill att jag ska skick in alla arbetsgivarintyg igen och det verkar som dom tror att jag skulle ha lyckats få avgångsvederlag på korta anställningar. Jag fick ett avgångsvederlag från Karlstad kommun men det var 2022 med sista anställningsdag 30 juni så det kan omöjligt vara där skon klämmer.
 
1. Första gången förlorar du din ersättning i fem dagar.
2. Andra gången förlorar du din ersättning i tio dagar.
3. Tredje gången förlorar du din ersättning i 45 dagar.
4. Fjärde gången har du inte längre ersättning förrän du har arbetat tillräckligt mycket för att uppfylla ett nytt arbetsvillkor.
 
Läser ändå följande från lärarnas a-kassa
Hej Anna Ulrika
Vi kontaktar dig för att Arbetsförmedlingen har meddelat oss att du har tackat nej till att delta i
arbetsmarknadspolitiskt program, Rusta och matcha, från och med den 2 juli 2024. Därför kan vi behöva stänga av din ersättning 5 ersättningsdagar från och med 1 juli 2022.
 
Under tiden vi utreder ditt ärende har vi beslutat att inte betala ut ersättning till dig.
 
Beslut
Vi beslutar att inte betala ut din ersättning i 5 ersättningsdagar. Det gäller från och med den 2 juli
2024 eftersom vi har starka skäl att tro att du inte har rätt till ersättning under den tiden.
 
Anledningen till att vi inte betalar ersättning till dig under tiden vi utreder ditt ärende är att vi inte vill
riskera att du får ersättning som du senare måste betala tillbaka. När vi är klara med utredningen
kommer du att få ett nytt beslut som ersätter detta. Hela brevet hittas här.
 

Relevanta länkar

Försäkringskassans algoritmers, alternativt en ensam handledares beslut, dess påverkan på civilpersonen Anna Malmberg och min begäran om omprövning. Löftet att skicka all dokumentation till mig som jag har rätt till via på Kivra hölls aldrig, istället hittade jag efter några dagar följande i posten, dokumentation kring Anna skanning 1, dokumentation kring Anna skanning 2. Där finns inget om vad handläggaren bygger sitt beslut på mer än hennes eget tyckande, mina inskickade brev finns inte med, ej heller mina SMS eftersom hon inte mottagit dom trots att min telefon registrerat att dom gått iväg, inte de läkarintyg som min läkare skickat och ej heller vad hon skickade för signal till Arbetsförmedlingen som satte mig på Rusta och Matcha. Förr lade jag ner mig på att tvätta bort namn och personnummer ur sådant jag lägger ut men det känner jag är för arbetsbetungande i dagsläget, mitt personnummer finns ändå på nätet och skriver man under med sitt namn så ska man ju kunna stå för det som beslutats om man är myndighetsutövande.

Alla samtal med handläggare på Arbetsförmedlingen och A-kassan har inte kunnat ändra besluten trots att de inte följer praxis, en algoritm. Jag blir allt mer nyfiken på hur den kan hjälpas bli bättre. Alla handläggare var trevliga när man väl kom fram på telefonen men det fanns ingen som ifrågasatte algoritmen, det statistiska bedömningsstödet. 

Den AI och de algoritmer jag själv använder ger ändå alltid ett bra och vänligt stöd. Kritisk granskning krävs alltid i interaktion med AI och så fort jag hittar fel eller förbättrings områden så beskriver jag det för min algoritm så justerar den utifrån nya data. Varför handläggare inte kan göra det samma med myndighetens bedömningsstöd verkar ju helt galet. Då finns det ju ingen anledning att belasta välfärdssystemet med dyra handläggare. Vad jag egentligen vill säga med den sista meningen är att den mänskliga handläggaren måste tränas på att träna att hålla myndighetens AI i ett stramt koppel, berömma den när den gör rätt, och utbilda och visa hur när den gör fel.

Regler som gäller andra men inte mig vid inskrivning på Arbetsförmedlingen, jag skrev dock in mig samma dag som jag blev sjukskriven vilket var 22 januari, men har inte begärt A-kasse-ersättning förrän Försäkringskassan skrev ut mig de 26 juni, trots att jag är sjukskriven till 22 juli. 27 juni, min första dag som öppet arbetslös fick jag programmet Rusta och Matcha innan jag hann med ett planeringssamtal och då har jag ändå inte stämplat en enda dag sedan 2007. 

Femte kontakten med arbetsförmedlingen

18 juli ringer jag återigen till arbetsförmedlingen för mitt uppföljningssamtal, samtalstid 20 minuter. Jag och handläggaren hinner aldrig till själva uppföljningen förrän jag kopplas bort. Handläggaren ringer inte tillbaka. Jag ringer igen och står i telefonkö i 16 min då  jag kopplas bort. Ringer igen och står i telefonkö 15 minuter tills jag kopplas bort. Ringer igen, vet inte hur länge jag står i telefonkö men kommer fram och har en total samtalstid på 1h och 9min. Jag kan se att vårt samtal speglas under min planering, där jag tillslut hittar informationen under ”Vår bedömning” Jag får också förslag på arbeten att söka och får bekräftat att det är förslag, inget tvingande på det sätt som Rusta och Matcha presenterades. 

Jag frågar också varför jag aldrig fått ett inledande planeringssamtal men handläggaren menar att det planeringssamtalet var 12 februrari då jag ringdes upp av en handläggare från arbetsförmedlingen vilket bestod av ett 6 minuters samtal där vi bara konstaterade att jag var sjukskriven så att det inte var aktuellt med planeringssamtal förrän jag var frisk, har dock för mig att det sattes upp ett uppföljningssamtal i september och jag vet också att jag informerades att jag var tvungen att ringa in för att kunna registrera mig som öppet arbetslös igen. Jag kommer knappt ihåg samtalet men vet att jag vid varje kontakt med arbetsförmedlingen framfört min önskan att få tillgång till deras starta eget program.

Handläggarens noteringar i min planering under ”Vår bedömning.”

Behov av stöd:
Arbetsförmedlingen bedömer att du behöver stöd för att snabbare kunna få ett jobb. Vi bedömer ditt behov av stöd utifrån hur länge du har varit arbetslös, din utbildning, din arbetslivserfarenhet, din ålder och de uppgifter du själv har lämnat.

Inriktning:
Nationellt bedöms möjligheterna till arbete som företagssäljare vara medelstora. På fem års sikt förväntas efterfrågan vara oförändrad. Du behöver söka jobb brett yrkesmässigt för att öka dina möjligheter till en heltids jobb. Du har Fältsäljare/ Utesäljare som fokus yrke men du kan söka andra lämpliga yrke inom Utbildningsledare, Administratör/Administrativ assistent och Datapedagog/IT-pedagog. Du kan begränsa dig inom pendlingsavstånd geografiskt under de första månaderna av din arbetslöshet. Du har fått några plats förslag med några jobb titta på de och sök de som är lämpliga.

Bedömning: 
Arbetsförmedlingen bedömer att du har förutsättningar att söka arbete på egen hand, med hjälp av Arbetsförmedlingen digitala tjänster. Du är självgående i ditt arbetssökande och bör ha bra chans till arbete om du söker jobb aktivt via olika kanaler som annonser i Platsbanken, INDEED, Linkedin samt via spontana intresseanmälningar och egna kontakter. Du har affärs idé och ville starta eget företag men du måste söka jobb och skicka aktivitetsrapport under de första 3 månaderna av din arbetslöshet och om du inte få jobb då kan arbetsförmedlingen göra starta eget företag bedömning tillsammans med dig. Din ärende skickas till lokal kontor för starta eget men de inte tittar på den innan du söker jobb på egen hand i 3 månader. Du kan läsa mer om starta eget på arbetsförmedlingen.se Om arbetsförmedlingen lokal kontor gör bedömning att du inte får starta eget stödet då ringer du till oss för uppföljning, din uppföljning 2024-12-11 eller 12.

Inriktning på ditt arbetssökande
Geografiskt sökområde: Sverige – Arbetstid: Heltid och deltid.

Nu är vi ialla fall igång och jag får poddföslag från arbetsförmedlingen, poddförslag där man diskutterar huruvida AI heter ChatGPT eller ChatGTP?  AI förenklar ditt jobbsökande. Undrar hur många hundra tusen detta kan tänkas kosta tänker jag då jag just börjat lyssna på kriminalvårdens podd som heter, Utan att passera gå. Jag vet inte vad Arbetsförmedlingen betalar för sin podd men jag vet att kriminalvården betalat 129 000 kr per avsnitt samt 3 000 000 kr i marknadsföringskostnader. Jag har många olika affärsideér, en av dom skulle kunna vara att hjälpa våra myndigheter prioritera rätt och hjälpa dom att podda till en betydligt billigare peng. 

IT -strateg alternativt chefstjänst på Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen

Jag vill framförallt hjälpa andra och med de erfarenheterna jag har av våra myndigheter ser jag tusentals saker som går att förbättra. Det här skulle kunna vara jobb som skulle passa mig som hand i handske då även dessa arbetsgivare skulle ha full förståelse för mina kognitiva nedsättningar. Nu har de ju faktiskt fått ta del av den lite bredare bilden.

Försäkringskassans algoritmer, alternativt en ensam handläggare har räknat ut att jag skulle klara jobb inom IT eller ekonomi. Det kändes faktiskt viktigt för mig att direkt visa att jag var kapabel att på egen hand med hjälp av AI, skriva CV och personligt brev. Med min erfarenhet inom både försäkringskassa och arbetsförmedling skulle jag kunna bli en riktig resurs som anställd i någon form av IT eller kanske i annan ledande position på Försäkringskassan eller på Arbetsförmedlingen.

Starta eget när jag borde rekreera mig?

Jag är inte där än men har åtminstone delgett min önskan till Arbetsförmedlingen vid varje samtal om att det är det stödet jag kan komma att behöva hjälp med. Eftersom jag fortfarande lider av den långvariga borrelian så tänker jag så här.

  • Jag behöver en förstående arbetsgivare som förstår min situation.
  • Jag är en fena på AI

Borrelian har slagit hårt på min kognitiva förmåga så enda sättet för mig att komma ihåg vad jag sett och lärt under min sjukskrivning finns samlat här på HurDetFunkar, det som inte finns här finns uppbyggt i olika GPT:er, samlingar eller projekt hos olika LLM som hjälper mig att minnas allt jag glömmer.

Det här är metoder som fungerar och som jag kan dela med mig av. Jag är säker på att detta i långa loppet kan generera en framtida inkomst.

Fortsättning följer…

Mina rättigheter när jag läser på, tro inte att det går att vara ledig när man är i myndigheternas famn. Eventuellt kommer jag att tvingas bli en fullfjädrad advokat i stället för att få vila ut och bli frisk. Ska jag vara ärlig så är hela denna process otroligt utmattande men det verkar inte som att jag har andra alternativ än att, dokumentera, dokumentera och dokumentera:

  1. Offentlighetsprincipen och rätt till insyn: Min rätt att ta del av allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess enligt offentlighetsprincipen och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Detta inkluderar handlingar som ligger till grund för myndighetens beslut.
  2. FörvaltningslagenEnligt 10 § i Förvaltningslagen (2017:900) har jag rätt att ta del av de handlingar som ligger till grund för Försäkringskassans beslut om mig.
  3. Dataskyddsförordningen (GDPR)Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som Försäkringskassan behandlar om mig enligt GDPR.
  4. Dokumentation och journalföring: Försäkringskassan är skyldig att dokumentera uppgifter som är av betydelse för handläggningen av ett ärende. Detta bör inkludera inkomna handlingar, läkarintyg och kommunikation med andra myndigheter.
  5. Kommunikation mellan myndigheter: Det finns regler och system för informationsutbyte mellan myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Denna kommunikation bör dokumenteras och du har rätt att ta del av den information som rör ditt ärende.d

 A-kassan

När jag skriver detta, 2024, 15 juli, har jag spenderat nästan en hel dag att utföra alla måsten på A-kassan. Jag hade 10 uppgifter men lyckades endast genomföra 6 av dom p g a att A-kassan inte tyckte mina redan inlämnade arbetsgivarintyg, höll måttet på deras ny-påhittade formulär.  Jag har svarat dom att dom har mitt fulla stöd och godkännande på att själva ta kontakt med mina gamla arbetsgivare att få intygen som dom önskar.

Det som gör mig mest arg just nu är inte det jag utsätts för i myndighetens djungel av algoritmer, statistiska bedömningsstöd utan att ha fungerande plattformar för interaktion.

 Kvällen fick jag spendera med min gamla granne med en gammal telefon som förtvivlat försökte göra sin samhälleliga plikt att att gå in på 1177, då hon fått meddelande att göra det trots att hon redan i kalendern skrivit upp nödvändig information eftersom hon fått allt klargjort genom posten.

För förvirrade människor så är vårt nuvarande system förvirrande. Hade jag varit helt frisk och på riktigt försökt förstå hade jag troligtvis gått under helt. Det är lite synd om mig men det är sju tusen gånger mer synd om dom som inte vet och känner till när algoritmer och digitala plattformar som har mer att önska.

DET SVENSKA TRYGGHETSSYSTEMET
 

Fortsättning följer… Det är klart att man blir bekymrad när man ser tonen i myndigheternas kommunikation. Då är det tur att man vet att man har rent mjöl i påsen. Jag kommer dock aldrig förstå varför det ska vara så svårt att få samhällets hjälp när man behöver den. 2010 när jag gick in i väggen vet jag att det tillslut blev en stor tjock pärm med dokumentation innan jag fick ut de dagar jag var sjukskriven. Den gången hade jag fast jobb och en stöttande arbetsgivare men blev ändå tvungen att bli frisk innan jag lyckades med konstycket att få ut pengar för mina sjukskrivningsdagar från Försäkringskassan. Den gången behövde jag låna från mina föräldrar för att klara min vardag, idag har jag pengar undanstoppade för liknande händelse. Om var och en gjorde vad dom skulle så skulle världen se bättre ut, brukar min fiskarkompis säga till mig. Jag tror och har alltid trott att världen kommer att bli bättre. 

Trygghetssystemet borde se sin roll i att hjälpa till när livet är svårt för individer så att individer snabbt kommer på fötter och kan bidra till tillväxt och välfärd. Jag kommer troligtvis att landa på mina fötter trots alla timmar i telefonkö, dokumenterande av allt men borrelia är lömskt. Jag tänker att samhället måste rusta för både ökande antal borreliafall p g a klimatförändringar och ökat antal arbetslösa då AI kommer att vända upp och ner på arbetsmarknaden. Av det jag sett så måste det gå att både förenkla test och behandling av borrelia och andra sjukdomar och det måste bli enklare att få tillgång till det svenska trygghetssystemet. Det svenska trygghetssystemet skulle ha mycket att vinna på att digitalisera sig och lägga örat till marken för att lyssna in vart vi är på väg. ChatGpt är bara en av alla olika AI att lyssna in och experimentera med. Denna gång blir det ingen stor tjock pärm med dokumentation. Denna gång väljer jag det starkaste LLM som får guida.

Artificiell intelligens

Se dig gärna om på sidan! Du hittar sådant som du kan ha nytta av i dina studier av matematik & fysik. Du kan även hitta uppslag inom AI & annat som du kanske vill fördjupa dig i?

Matte

LLM

Svensk tiger

Hålla koll på

Kinas LLM

Indiens LLM

Saudis LLM

Rysslands LLM

Verktyg