HurDetFunkar

Yesterday is history, tomorrow is a mystery…

Tidslinje

Artificiell Intelligens (AI)

Definition: Maskiner som utför uppgifter som kräver mänsklig intelligens, såsom problemlösning och lärande.

1950-talet till 1970-talet: AI

Tidiga År. 
Viktiga Händelser:
 • 1950: Alan Turing publicerar ”Computing Machinery and Intelligence”, där han introducerar Turingtestet.
 • 1956: Termen ”artificiell intelligens” myntas vid Dartmouth Conference.
 • 1957-1963: Frank Rosenblatt utvecklar Perceptron.

Viktiga Personer:

 • Alan Turing: Lade grunden för modern datavetenskap och AI.
 • John McCarthy: Myntade termen ”Artificiell intelligens”, ledde Dartmouth Conference.
 • Marvin Minsky: Pionjär inom neurala nätverk, grundade MIT Artificial Intelligence Laboratory.

Tekniska Begrepp:

 • Neurala nätverk: Simplerar sättet mänskliga hjärnan processar information.

Tillämpningar:

 • Mönsterigenkänning: Tidiga neuronnät användes för enklare mönsterigenkänning.

Tekniska Framsteg:

 • ELIZA (1966): Ett tidigt AI-program som efterliknar mänsklig konversation.

1980-talet: Emergence of RNN och ANN

Viktiga Händelser:

 • 1982: John Hopfield introducerar Hopfield-nätverket.
 • 1986: Rumelhart, Hinton, och Williams introducerar backpropagation-algoritmen.

Viktiga Personer:

 • Geoffrey Hinton: Känd som ”Gudfadern av Deep Learning.”
 • Yann LeCun: Tillämpade backpropagation på CNN, vilket förändrade bildigenkänning.

Tekniska Begrepp:

 • Recurrent Neural Networks (RNN): Hanterar sekventiell data som text och tidsserier.
 • Artificiella Neurala Nätverk (ANN): Anpassningsbara för många olika data och uppgifter.

Tillämpningar:

 • Handskriftsigenkänning: ANN och RNN användes för att förbättra datorers förmåga att känna igen handskrift.
 • Taligenkänning: Utveckling inom taligenkänningsprogram.

Tekniska Framsteg:

 • Förbättring av neuronnät: Djupare och mer komplext nätverk möjliggjordes genom nya algoritmer.

1990-talet: CNN och Början på Praktisk Tillämpning

Viktiga Händelser:

 • 1990: Yann LeCun tillämpar CNN på handskriftsigenkänning för postsortering.
 • 1997: IBM Deep Blue besegrar Garry Kasparov i schack.

Viktiga Personer:

 • Yann LeCun: Fortsätter sitt arbete med CNN och dess tillämpningar.
 • Geoffrey Hinton: Forskning inom djupinlärning fortsätter spela en stor roll.

Tekniska Begrepp:

 • Convolutional Neural Networks (CNN): Specialiserade på att processa bilddata.

Tillämpningar:

 • Ansiktsigenkänning: CNN integreras i säkerhetssystem.
 • Objektdetektering: Används i övervakningssystem.

Tekniska Framsteg:

 • Medicinsk bildanalys: CNN används för diagnostik inom sjukvården.

2000-talet: DNN och RL

Viktiga Händelser:

 • 2006: Geoffrey Hinton myntar termen ”deep learning”.
 • 2012: AlexNet dominerar ImageNet-tävlingen, belyser vikten av DNN inom bildanalys.

Viktiga Personer:

 • Geoffrey Hinton: Forskning inom djupa neurala nätverk.
 • Yoshua Bengio: Inom ledande forskning kring djupinlärning.

Tekniska Begrepp:

 • Deep Neural Networks (DNN): Djupa nätverk som kan lära från omfattande datamängder.
 • Reinforcement Learning (RL): Agentbaserad inlärning genom interaktion med en miljö.

Tillämpningar:

 • Självkörande bilar: Tidig utveckling och testning av autonoma fordon.
 • Automatiserade assistenter: Förbättrade versioner av digitala assistenter som Siri och Google Assistant.

Tekniska Framsteg:

 • Breddad tillämpning av AI: Inom flera sektorer såsom transport, kundtjänst, och mer.

2010-talet: Large Language Models (LLM)

Viktiga Händelser:

 • 2015: Introduktionen av Transformer-modellen som grund för LLM.
 • 2018: GPT-2 lanseras, visar avancerade textgenereringsförmågor.

Viktiga Personer:

 • Forskare och utvecklare vid OpenAI, Google Brain, och andra institutioner.

Tekniska Begrepp:

 • Large Language Models (LLM): Specialiserade på att hantera och generera mänskligt språk.

Tillämpningar:

 • Naturlig språkbehandling: Maskinöversättning, textsammanfattning och sentimentanalys.
 • Kundtjänstautomation: Användning av chatbottar för att hantera kundinteraktioner.

Tekniska Framsteg:

 • Språkmodeller: Revolutionerar interaktionen mellan människa och maskin.

2020-talet: Artificiell Generell Intelligens (AGI) och Vidare Utveckling

Spekulationer: Viktiga Händelser:

 • 2025: Genombrott inom AGI leder till de första exemplen på maskiner som kan utföra breda kognitiva uppgifter lika väl som människor.
 • 2029: Autonoma AI-system används i bred skala inom sjukvården för diagnoser och behandlingsplanering.

Viktiga Personer:

 • Forskare i AI-säkerhet blir nyckelpersoner när etiska och säkerhetsmässiga frågor får större uppmärksamhet i takt med att AI-system blir mer kraftfulla och självständiga.

Tekniska Begrepp:

 • Artificiell Generell Intelligens (AGI): AI som uppnår mänsklig kapacitet och flexibilitet i tänkande och problemlösning.
 • Federated Learning: AI-modeller som tränas över flera decentraliserade enheter, vilket ökar datasekretessen och effektiviteten.

Tillämpningar:

 • Personlig medicin: AI driver utvecklingen av skräddarsydda behandlingsprotokoll baserade på individens genetiska profil.
 • Automatiserade smarta städer: AI-integration i infrastruktur förbättrar trafikflöde, energianvändning och säkerhet.

Tekniska Framsteg:

 • Quantum AI: Integrationen av kvantberäkning och AI bidrar till att lösa problem som tidigare varit otillgängliga för traditionell beräkning.

2030-talet: Artificiell Superintelligens (ASI) och Det Samhällsomdanande Skiftet

Spekulationer: Viktiga Händelser:

 • 2032: De första ASI-systemen anses överträffa mänsklig intelligens i nästan alla intellektuella och kreativa uppgifter.
 • 2037: Globala ramverk för AI-reglering implementeras för att hantera och begränsa risken för oönskad ASI-beteende.

Viktiga Personer:

 • Etiker och policyutvecklare blir centrala i debatten kring ASI och dess effekter på samhället.

Tekniska Begrepp:

 • Artificiell Superintelligens (ASI): AI som överträffar mänsklig prestanda över alla områden, inklusive kreativitet, emotionell intelligens och beslutsfattande.

Tillämpbar inom:

 • Global riskhantering: ASI används för att förutse och hantera globala kriser såsom klimatförändringar och pandemier.
 • Kognitiv förstärkning: Integration av AI i mänskliga kognitiva processer, vilket skapar nya former av mänsklig-maskinsymbios.

Tekniska Framsteg:

 • Neuro-AI Interface: Direkta gränssnitt mellan mänskliga hjärnor och artificiella system blir vanliga, vilket möjliggör förbättrad kommunikation och samarbete mellan människor och maskiner.

Artificiell intelligens

Se dig gärna om på sidan! Du hittar sådant som du kan ha nytta av i dina studier av matematik & fysik. Du kan även hitta uppslag inom AI & annat som du kanske vill fördjupa dig i?

Matte

LLM

Svensk tiger

Hålla koll på

Kinas LLM

Indiens LLM

Rysslands LLM

Verktyg