HurDetFunkar

Yesterday is history, tomorrow is a mystery…

Matematik 2 på gymnasiet

  • Matematik 2a, ingår i praktiska yrkesprogram.
  • Matematik 2b, ingår i ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet.
  • Matematik 2c, ingår i naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.