Mekanik

 

Mekanik är den del av fysiken som behandlar jämvikt, rörelse och krafter.

En bra idé är att alltid kolla om det finns några bra simuleringar på PHET. Här är några om rörelse. Nationellt resurcentrum för fysik, NRCF har också en hel del bra experiment och filmer. Här har du en om hur man kan använda en julgran för att illustrera tyngdpunkt och vridmoment. Många har en felaktig förförståelse av mekanik, läs gärna dessa från NORDLAB, mekanik I, mekanik II

Grunden för all mekanik är Newtons lagar.

NEWTONS FÖRSTA LAG. Newton I, rörelselagen eller tröghetslagen, på engelska, inertia.

Varje kropp förblir i vila eller rörelse med konstant fart längs en rät linje om den inte genom inverkan av krafter tvingas ändra sitt rörelsetillstånd” Innebär att om ett föremål rör sig med samma hastighet rakt fram hela tiden så tar alla krafter ut varandra, krafterna är i balans och det finns ingen nettokraft vilket ger en likformig rätlinjig rörelse.

Khan Academy, Newton I Paul Hewitt , Tröghet Beräkning av friktion

NEWTONS ANDRA LAG. Newton II, Accelerationslagen

Rörelsens förändring, accelerationen, är proportionell mot den verkande kraften och är riktad längs den räta linjen i vilken kraften verkar. accelerationen=nettokraften/massan, a=F/m Ju större nettokraft, desto större acceleration vilken om den är negativ kallas deceleration.

KhanAcademy, Newton 2 KhanAcademy, acceleration KhanAcademy, vektorer o skalärer

NEWTONS TREDJE LAG. Newton III, Lagen om verkan och motverkan

Mot varje kraft svarar en lika stor och motsatt riktad motkraft, så att de ömsesidigt mellan två kroppar verkande krafterna alltid är lika stora och motsatt riktade. Till varje kraft finns det en motkraft.

Khan Academy, Newton 3 Hewitt, Newton3 Newton’s Laws of Motion illustrated with 3D animations

Introduktion till gravitation

Massa och vikt är två helt olika saker

annamalmberg2

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)