Energi i fysik

 

Energi finns i alla grenar av fysiken och i alla de andra naturvetenskapliga inriktningar. Energi är det viktigaste och kanske också det svåraste begreppet i vår värld att förstå. Begreppet är i dagligt tal många gånger förvirrande och inte alls fysikaliska men innan jag hugger i och reder ut begreppet så får den här sidan ligga här som en liten samlingsplats av några intressanta tankar jag kommit över.

Stenåldern tog inte slut p g a att antalet stenar tog slut på samma sätt som att oljeåldern inte kommer att ta slut p g a av att oljan tar slut. Lyssna gärna på Richard Sears: Plannering för att oljan sinar, finns på svenska. Om nu någon inte förstått varför vi inte ska utvinna olja bara för att den inte kommer att ta slut kan se denna film från Garth Lenz: The true cost of oil. Kanada bör passa sig då Väse, Supermiljöbloggen och EU står enade att att hindra dem från att utvinna den miljöfarliga oljesanden som gör att Kanada räknas som världens största oljefyndighet efter Saudiarabien.

Det finns alternativ till fossila bränslen som olja nämligen de förnyelsebara och gröna alternativen. Lyssna på Bilal Bomani: Plant fuels that could power a jet och lär dig mer om vad som kan kallas för grönt alternativ ur alla aspekter. Det räcker nämligen inte med att de är hållbara, alternativa och förnyelsebara. De ska heller inte odlas på åkermark, konkurrera med livsmedelsgrödor och de ska inte odlas med hjälp av sötvatten då ca 97,5% av världens vatten är saltvatten och över 60% av världens befolkning försöker dela på 1% av jordens dricksvatten.

Hur skulle vi skapa energi om vi bodde på månen. Den tanken har Kirk Sorensen bearbetat och kommit fram till att det krävs en speciell typ av kärnkraft: Thorium, an alternative nuclear fuel.

Debatten om huruvida vi ska ha kärnkraft eller ej är inte helt enkel men är man bra på engelska så är den här debatten från TED väl värd att lyssna till.

Alla behöver energi för att lära sig och lära ut matematik. Missa inte denna fantastiska föreläsning av Robert Sun:  The Power Of MathRobert Sun är också innovatör av 24 Game.

Vi blir allt mer beroende av IT och tillgång till nätet. Kapacitet, effektivitet, tillgänglighet och säkerhet är problem vi brottas med för att kunna garantera en hållbar utveckling inom datautveckling som dessutom måste bli mer energieffektiv. En fantastisk innovation som kan lösa dessa problem visar Harald Haas där varje ny LED-lampa blir en sändare av data, se Harald Haas: Wireless data from every light bulb.

Energi är en fysikalisk storhet med enheten [J]. Energi finns också i många olika former varav några är värmeenergi, elektrisk energi, kemisk energi, mekanisk energi, kärnenergi, strålningsenergi, lägesenergi och rörelseenergi som ofta kallas kinetisk energi. Energi är något som medför någon förändring, rörelse eller någon form av uträttat arbete.
Sant och sånt– energi, längd: 27 minuter 57 sekunder
Sant och sånt – solcell och kraftverk, längd: 24 minuter 30 sekunder

Ny Teknik. Det går att prenumerera på nyhetsbrev om energi, annars så är det bara att titta in här så får du de senaste nyheterna i energifrågor Om energi från tidningen Ny teknik

annamalmberg2

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)