Teknik 4-9

 

Teknikens roll skall göras synlig och begriplig för dig. Utveckla dina förmågor att:

  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Uppfinnare söker problem! Har man väl hittat problem går det oftast att hitta en lösning. Uppfinningar som löser problem kallas för innovationer och om du uppfinner något som löser ett problem så blir du innovatör.

När du uppfunnit något som löser ett problem vill du förstås sälja din innovation, då ska du ta kontakt med en entreprenör. Många företagare är entreprenörer men faktiskt är alla företagsamma typer entreprenörer. Genomför dina drömmar så är du en entreprenör i stora mått, plocka upp en tomburk och panta den så är du på god väg att bli en entreprenör.

Kommer teknikfilm Teknik kursplanerna i wordformat
ytterligare en film Kommentarmaterial i teknik

annamalmberg2

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)