Slöjd 0-3

 

Här får du lära dig tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap. I slöjden ska du utveckla dina förmågor att

  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets­ och miljöaspekter
  • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
  • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Uppfinnare söker problem! Har man väl hittat problem går det oftast att hitta en lösning. Uppfinningar som löser problem kallas för innovationer och om du uppfinner något som löser ett problem så blir du innovatör.

När du uppfunnit något som löser ett problem vill du förstås sälja din innovation, då ska du ta kontakt med en entreprenör. Många företagare är entreprenörer men faktiskt är alla företagsamma typer entreprenörer. Genomför dina drömmar så är du en entreprenör i stora mått, plocka upp en tomburk och panta den så är du på god väg att bli en entreprenör.

Slöjd, del1 Slöjd, kursplanerna i wordformat
Film1 kommer
Slöjd, del2 Kommentarmaterial i slöjd
Film2 kommer

annamalmberg2

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)