Gy11

 

I GY11 finns 6 stycken högskoleförberedande program samt 12 yrkesprogram. Dessa program kan du läsa mer om här GY11 Nationella program. Det finns faktiskt ett till högskoleförberedande program som inte ligger över Skolverket eftersom det är ett internationellt gymnasieprogram. Programmet heter IB och du kan läsa mer om det här INTERNATIONAL BACCALAUERATE Vill du läsa mer om hela GY11 som endast gäller för de nationella programmen så läs här på SKOLVERKET GY11. Om du vill ha youtubes alla visningsalternativ kan du dubbelklicka på filmen eller youtubeloggan så visas filmen direkt där.

Del 1. En introduktion till gymnasiereformen och Skolverkets uppdrag Del 2. En jämförelse med dagens gymnasieskola och avvikelser från systemet Del 3. Tydligare och mer ändamålsenliga styrdokument
Del 4. Ämnesplanerna och de gymnasiegemensamma ämnena Del 5. En ny betygsskala Del 6. Gymnasieexamen och Gymnasiesärskolan
Del 7. Ett internationellt perspektiv Del 8. Kort om den nya skollagen Del 9. Lärare och en rektor reflekterar över den nya gymnasieskolan

Förutom de nationella programmen samt IB finns också fem introduktionsprogram som ger nya möjligheter för elever som saknar behörighet. Allt går att läsa om på Skolverket Gy11

Introduktionsprogrammen
Fem olika introduktionsprogram ska ge obehöriga elever nya möjligheter. Via programmen kan eleven bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. Introduktionsprogrammen ersätter dagens individuella program och ska bättre tillgodose obehöriga elevers olika behov.
Preparandutbildning
Preparandutbildning ska ge eleven behörighet till ett nationellt program, antingen högskoleförberedande eller yrkesprogram. Utbildningen är anpassad för en elev som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig. Den utformas för en enskild elev och ska pågå i högst ett år. Det ska också vara möjligt för en elev att göra mindre ämneskompletteringar för att bli antagen till ett nationellt program efter kort tid. En lösning med sommarkurser är tänkbar. Kommunen är skyldig att erbjuda preparandutbildning.
Programinriktat individuellt val
Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen är sökbar och står öppen för ungdomar som saknar behörighet till ett yrkesprogram. För att antas ska de ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. Eleven kan följa flera kurser på ett nationellt program samtidigt som han eller hon läser de kurser som saknas för behörighet. Programinriktat individuellt val måste inte erbjudas av kommunen.
Yrkesintroduktion
Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Utbildningen kan utformas både för en grupp elever eller för en enskild elev. Om den utformas för en grupp elever är den sökbar. I annat fall ska huvudman och elev komma överens om hur utbildningen ska utformas. Yrkesintroduktion kan passa i de fall där man uttömt övriga möjligheter för eleven i gymnasieskolan. Även elever från grundsärskolan kan gå yrkesintroduktion om de vill och bedöms kunna klara av utbildningen. Elever som är behöriga till ett nationellt program kan i vissa fall gå yrkesintroduktion.
Individuellt alternativ
Individuellt alternativ förbereder elever till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till ungdomar som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Individuellt alternativ är inte sökbart. Det anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov. Det vänder sig i första hand till ungdomar som har stora kunskapsbrister och svag motivation eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning. Utbildningen är öppen även för elever från grundsärskolan om de vill och bedöms kunna klara av utbildningen. Elever som är behöriga till ett nationellt program kan i vissa fall gå individuellt alternativ.
Språkintroduktion
Språkintroduktion ska ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov.

 

Gymnasial lärlingsutbildning
Dessutom finns gymnasial lärlingsutbildning som blir ett alternativ inom yrkesprogrammen där eleven genomför minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram och är ett alternativ för alla yrkesprogram.

Lärlingsutbildning har samma behörighetsregler och examensmål som motsvarande skolförlagt program. Den ska i huvudsak vara förlagd till en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildningen använder sig av samma ämnesplaner som skolförlagd yrkesutbildning och kan börja första, andra eller tredje läsåret.

GYMNASIESGEMENSAMMA ÄMNEN
Det finns egentligen inget samlat dokument med gymnasiets alla kursplaner men de gymnasiegemensamma ämnena kan du läsa mer om nedan. Det som förbryllar mig är att jag är osäker på hur gemensamma för alla program de är. Tar man teknik som exempel så finns det inriktningar där naturkunskap faktiskt inte ingår om eleven inte själv väljer det aktivt???

annamalmberg2

  2 Responses to “Gy11”

  1. Hej! Jag uppskattar verkligen dessa filmerna. Jag skriver ett projektarbete om Svenska 1 i Gy11, och jag undrar var filmerna kommer ifrån?
    Tack så mycket!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)