Storfors

 

Storfors kommun. 1950 bröts en del av Kroppa landskommun ut och bildade Storfors köping. Vid kommunreformen 1952 bildades av kommunerna Bjurtjärn och Lungsund den nya storkommunen Ullvättern. Köpingen förblev oförändrad fram till 1967, då Ullvättern gick upp i Storfors. Ombildning till Storfors kommun skedde vid införandet av enhetlig kommuntyp 1971. Samtidigt gick återstoden av Kroppa upp i Filipstads kommun.

Storfors en kommun i Värmland. Värmland, en portal till EU

Anna

 Posted by on 31 maj, 2011

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)