Värmland

 

Varje dag bör startas med att kolla över vad som händer lokalt. Lätt att glömma bort i denna globaliserade värld. Hoppas hinna med fler län men börjar med Värmland.

Compare IT- och telekomföretagens samverkansorganisation i regionen.

The Paper province har vid flera tillfällen jämförts med det amerikanska filmklustret. – Hollywood. Det är ett bra exempel på att en region, när den lyckas samla en betydande mängd aktörer inom en bransch och får dessa att fungera tillsammans

The Packaging Arena en miljö för konsumentdriven förpackningsutveckling. Vi samarbetar, samverkar och sammanför företag och specialister från hela branschen, i hela världen. Genom unika tjänster, tillgång till ledande experter och avancerade utvecklingsmiljöer skapas förpackningsutveckling i världsklass.

The Packaging Greenhouse en fristående industriforsknings- och utbildningsmiljö inom pappers- och massateknik. Ger ökad förståelse för kopplingarna mellan råvara tillverkningsprocess, papperets struktur och produkternas egenskaper

Stål & Verkstad arbetar enligt Triple Helix-modellen för att öka samverkan mellan universitet/högskolor, näringsliv och offentliga aktörer.

Värmland är en portal till EU

B-linkk ett forum som belyser och tillvaratar olika intressen inom affärsvärlden för främst företagande kvinnor och entreprenörer – men även för övriga aktörer som arbetar för ett starkare och bättre näringslivsklimat

Länstyrelsen i Värmland riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. För länets talan och samtidigt arbetar för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Region Värmland värmlänningarnas organisation för regional utveckling. skapar förutsättningar för tillväxt. Vill att Värmland ska vara en attraktiv region där människor vill bo och där företag vill etablera sig, verka och utvecklas. Arbetar för att värmlänningarna ska kunna leva ett gott liv, idag och i framtiden.

Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har KAU redan etablerat sig på en hög akademisk nivå.

Drivhuset är en del av innovationssystemet, en aktör som tillsammans med andra entreprenörsaktörer arbetar för att främja nyföretagandet i regionen. Drivhuset i Karlstad är en ideell stiftelse med studenter vid Karlstads universitet som målgrupp. Drivhuset finns på tolv högskolor och universitet runt om i Sverige. All hjälp som Drivhuset erbjuder är kostnadsfri.

Inova en stiftelse som utvecklar människor och affärsidéer till växande företag. För att lyckas med detta finns ett arbetssätt som bygger på att affärsidéer fångas upp och granskas. Visar det sig att de har potential att bli framgångsrika erbjuds de det stöd som behövs för att de ska kunna utvecklas.

Anna

 Posted by on 31 maj, 2011

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)