NO

 

Upp till 3:e klass är fysik, kemi och biologi hopslaget till ett övergripande NO-block. När du studerar NO skall du främst utveckla dina förmågor att:

FY

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

KE

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

BI

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning
  i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi.
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Fysik, del1 Fysik, kursplanerna i wordformat
Fysik, del2 Kommentarmaterial i fysik
Kemi, del1 kemi, kursplaner i word
Kemi, del2 Kemi kommentarsmaterial
Biologi, del1 Biologi, kursplanerna i wordformat
Biologi, del2 Kommentarmaterial i biologi

annamalmberg2

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)