Matematik 0-3

 

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Det är nu du skall lägga grunden och öva dina förmågor att:

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
  • föra och följa matematiska resonemang
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Uppfinnare söker problem! Har man väl hittat problem går det oftast att hitta en lösning. Uppfinningar som löser problem kallas för innovationer och om du uppfinner något som löser ett problem så blir du innovatör.

När du uppfunnit något som löser ett problem vill du förstås sälja din innovation, då ska du ta kontakt med en entreprenör. Många företagare är entreprenörer men faktiskt är alla företagsamma typer entreprenörer. Genomför dina drömmar så är du en entreprenör i stora mått, plocka upp en tomburk och panta den så är du på god väg att bli en entreprenör.

Matematik, del1 Matematik kursplaner iword
matematik, del2 Kommentarsmaterial till matematik

annamalmberg2

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)