KE GY

 

Undervisningen i ämnet kemi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om kemins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
  2. Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
  3. Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera kemikalier och utrustning.
  4. Kunskaper om kemins betydelse för individ och samhälle.
  5. Förmåga att använda kunskaper i kemi för att kommunicera samt för att granska och använda information.

Kurser i ämnet
Kemi 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande.
Kemi 2, 100 poäng, som bygger på kursen kemi 1.

annamalmberg2

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)