Fysik 4-9

 

 

Fysik är den vetenskap som beskriver materia, energi och krafter som ger upphov till rörelser av olika slag. När du studerar fysik skall du främst utveckla dina förmågor att:

  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
  • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
Fysik, del1 Fysik, kursplanerna i wordformat
Fysik, del2 Kommentarmaterial i fysik

annamalmberg2

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)