FY GY

 

Undervisningen i ämnet fysik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
  2. Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
  3. Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning.
  4. Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle.
  5. Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och använda information.

Kurser i ämnet
Fysik 1, 150 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande.
Fysik 2, 100 poäng, som bygger på kursen fysik 1.
Fysik 3, 100 poäng, som bygger på kursen fysik 2.

annamalmberg2

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)