sep 272011
 

BREAKING NEWS! Skriver många då det visar sig att Einsteins teorier stämmer. HurDetFunkar har aldrig tvivlat då vi vilar i den vetenskapliga metoden. Läs mer på Sveriges Radio eller Science.

Ljusets hastighet är högsta hastigheten än! Italienska maffian har en lång väg kvar för att lyckas visa att så inte är fallet:) Fysiker över hela världen klurar på hur italienarna lyckats få neutrinerna att gå så fort samtidig som de i Italien liksom i Sverige inte ens kan få tågen att komma i tid. Det finns många fysikbloggar som undrar vad experimentgruppen, Opera, håller på med.  Här är en av dem på engelska som också visar på att experimentgruppen har haft lite otur redan från början och här ytterligare en  på engelska som fått många kommentarer.  Den svenska sidan Vetenskap & Allmänhet har en engelsk artikel där de citerar Stephen Hawking i sitt ett inlägg, de har länkar längst ner där de bland annat hänvisar hit men även till bilden bilden över experimentet från KTH. Nytt från DN är denna artikel på svenska och DN har uppdaterat ytterligare här där man redogör för experimentgruppens nya förbättrade experiment. Det är dock ännu ingen ny grupp som verifierat resultaten vilket är önskvärt. Förutom det jag samlat här så se även UR:s Att jaga partiklar i CERN. Se framförallt UR:s Bra och dålig vetenskap, om den vetenskapliga metoden.

HurDetFunkar har träffat Claes Uggla, som är professor i fysik och som också intervjuats av VF. Vi diskuterade allt från vetenskaplig metod, ljushastigheten, Einstein, Newton och förstås experimentet med neutriner. Missa inte denna film då här finns mycket att beakta som får sin förklaring. Förkovra dig gärna om neutriner på denna sida och om du känner att det är kul med partiklar så kommer du med största säkerhet även gilla denna länk som berättar om Higgspartikeln som är en annan kul liten rackare.

Mycket hedrande för HurDetFunkar så har Nationellt Resurscentrum för fysik hänvisat vårt inlägg i deras inlägg om huruvida Einsteins teorier fortfarande håller efter experimentet i Cern, se gärna deras artikel som du kommer till genom att trycka på länken.

Visst har vi korrigeringar i Einsteins teorier att ta itu med såsom kvantgravitation och den kosmologiska konstanten dock ligger Einsteins principer ännu fast och en av de principerna är att det finns en maximal hastighet och att den är den samma som ljusets hastighet.

Vill du ta del av fler diskussionerna kan du få massor på twitter under #nuquestions och #cern Har du ännu inte skaffat twitter är det kanske dags nu och väl där kan det vara intressant att följa @cern

Efter att ha gjort det här blogginlägget så hittade jag ett fantastiskt blogginlägg om demokratisk fysik. Experimentet i sig har inte med detta inlägg att göra men reflektionerna som läraren och eleverna i experiment gör är ändå en tanke att beakta i alla vetenskapliga resonemang som förs av auktoriteter.

Faktum är att vi alla måste bli bättre att ifrågasätta vetenskap som vi möts av varje dag och enda sättet att bli bättre på det är att bli mer vetenskapligt intresserade. Kanske detta Ted Talk kan få just dig att intressera dig mer för det vetenskapliga, Ben Goldacre: Battling bad science.

Att vi behöver större tillgång till öppna data, eller att vi alla kan gynnas av att fler får tillgång till att analysera rådata tas faktiskt upp under IT på denna sida. För att kunna granska rådata så krävs förstås insikt om vetenskapligt metod men ju fler vi är som granskar ju större chans för att komma längre i vårt kunnande.

För att återgå till neutriner och ljusets hastighet så har Gunnar Björndhal i sin kommentar längre ner på sidan tagit upp några begrepp som jag utnyttjar slutet av denna bloggpost till att besvara. Gunnar har upptäckt att man får imaginära tal om hastigheten, v, är större än ljushastigheten, c. Som vi alla vet brukar Einstens formel skrivas E=mc^{2} där E=energi och m=massa men det inte lika många vet är att massan i Einsteins teori varierar med hastigheten. Det i sin tur betyder att E=mc^{2}=\frac{m_{0}}{\sqrt{1-\frac{v^{2}}{c^{2}}}}\cdot c^{2} där m_{0} är partikelns vilomassa, så här ser alltså Einsteins ekvation ut om man beaktar Lorentzfaktorn. Denna ekvation gäller för partiklar som färdas i vakuum. För alla sådana partiklar så skulle det enligt Gunnars och sannolikt alla andras undersökning också bli negativt under roten om v>c och vid varje sådant tillfälle så hamnar man i en talmängd som kallas imaginära tal, vilket man stöter på först i E-kursen i matematik på gymnasiet och lär sig hantera där.

Det speciella med ljushastigheten i vakuum är precis som Gunnar säger att ljushastigheten verkar vara närmare 300 000 km/s – oavsett riktning och hur snabbt man själv rör sig, dock har ljushastigheten olika hastigheter för olika medier, t e x vatten eller glas. Att ljushastigheten i ett medie kan överskridas har man sedan en längre tid vetat, när detta sker så bildas det en ljusbang som kallas Cerenenkovstrålning. Denna ljusbang påminner på många sätt en ljudbang och är fysikaliskt tillåtet.

En av de mest intelligenta detektorer av neutriner har till stora delar svensk anknytning i ett projekt som kallas AMANDA. Googla gärna på detta projekt för det man gör är att vända sitt teleskop från rymden rakt ner i isen och tittar på partiklar som passerat rakt genom jordklotet. Av alla klockrena idéer så är det nog denna idé som åtminstone fick mitt fysikintresse att frodas både för dess enkelhet, detetktionerna av Cernenkovstrålning vilket enbart inträffar då en neutrino sönderfaller långt där nere i isen, eller som i andra experiment i stora vattentankar.

Något som aldrig betvivlats är att det går att överskrida ljushastigheten i ett medie men man ska ändå komma ihåg att hastigheten är lägre än ljushastigheten i vakuum, och än så länge är nog de flesta övertygade om att den maximala hastigheten som finns är ljusets hastighet i vakuum. För att stilla Gunnars nyfikenhet om vad det skulle kunna innebära om även ljushastigheten i vakuum kunde överskridas lämnar jag åt större fysiker än mig själv att besvara. En konsekvens kanske kunde vara att tidresor skulle göras möjliga men detta är för de flesta ännu endast en långsökt spekulation. Jag hoppas åtminstone på att nedanstående film om projektet AMANDA skall inspirera till samma fysikintresse som jag själv fick då jag fick experimentet förklarat för mig.

Här är ytterligare en intressant film om neutriner och projektet AMANDA IceCube Neutrino Observatory AMANDA project.

Tisdagen den 4/10-2011 utsågs även nobelpristagarna i fysik vilka heter; Saul Perlmutter, Brian Schmidt och Adam Riess. De får priset för sina insikter om universums accelererande expansion genom studier av avlägsna galaxer. Big Bang och  Universums expansion har varit känt sedan 1920-talet. Detta var något som Einstein hade svårt att smälta till en början, så där hade han åtminstone fel. Han dissade t o m den fantastiske fysikern Lemaitre och sa ”Era beräkningar är korrekta, men era insikter i fysik är under all kritik” Faktum var att på den tiden, 1927 hade Einstein så stort inflytande att Leamitre tyvärr lade ner sina fysikstudier trots att han hela tiden hade rätt. Detta trots att Einstin redan granskat matematikern Fridmans beräkningar på sina egna ekvationer som visade på universums expansion. Om denna historia och hela fysikens framväxt kan den intresserade läsa mer om i den populärvetenskapliga boken ”Big Bang” av Simon Singh, får du boken i dina händer så lovar jag att du aldrig vill släppa den och han har gjort fler fantastiska böcker. Den andra jag vill rekommendera är ”Fermats Gåta” som handlar om hela matematikens historia:) Se gärna nästa blogginlägg om universums expansion och nobelpriset i fysik med Claes Uggla.

 Posted by on 27 september, 2011